For mange studenter er sykkel et transportalternativ som er en billig og enkel måte å komme seg frem på. Sykkel er relativt billig i innkjøp, en slipper å måtte betale bompenger, og en trenger ikke bekymre seg for å måtte betale for drivstoff. Men å eie og bruke sykkel har en risiko; hva om sykkelen blir stjålet? I slutten av oktober opplevde Unikums skribent nettopp dette. En dyr elsykkel fikk låsen klippet opp, og ble stjålet. Denne gangen kom elsykkelen til rette etter å ha lett rundt i byen, og tilfeldigvis komme over elsykkelen og tyvene. Men det byr på spørsmålet; er dette et stort problem, og er det andre som har opplevd å få stjålet sin sykkel? «Er sykkeltyveri et stort problem i Kristiansand?» oppsummerer begge setningene.

Byens sykkelparkeringer har vist tydelige spor etter at det har vært sykkeltyver på ferde. Ved flere av parkeringene har Unikums journalist funnet oppklipte, knekte, og ødelagte sykkellåser. Ved sykkelparkeringen utenfor studentboligene i Kristian IVs gate ble det på et tidspunkt funnet spor etter at tre forskjellige sykler var stjålet; to av syklene hadde fått låsene sine klippet opp, mens den tredje sykkelen hadde blitt låst fast kun med fremhjulet. Tyvene hadde rett og slett løsnet fremhjulet og tatt med seg resten av sykkelen, mens fremhjulet ble etterlatt fremdeles låst fast til sykkelparkeringen. Og i slutten av januar ble det funnet en elsykkel utenfor Sandens som tydelig var stjålet. Elsykkelen var blitt ribbet for verdisaker, og batteriet var fjernet. Elsykkelen ble liggende og slenge i flere dager, før den til slutt ble fjernet – det er uvisst hvem det var som fjernet denne elsykkelen.

Tyven tok seg inn på eiendommen og stjal en elsparkesykkel til 10.000kr

Lukas Homestad fikk el-sparkesykkelen sin stjelt.

Unikum kommer i kontakt med studenter som har opplevd sykkeltyverier. En av studentene som Unikum snakket med, er Lukas Homestad. Lukas kan fortelle Unikums skribent at han ble frastjålet en dyr elsparkesykkel til 10.000kr.

– Elsparkesykkelenen var ikke låst, men jeg hadde gjemt den vekk på gårdsplassen; tyven hadde tatt seg inn på eiendommen, lett rundt, og tatt med seg elsparkesykkelen.

Unikums journalist blir fortalt at Lukas var skeptisk til politiet etter tyveriet, etter å ha hørt om politiets behandling av andre tyverier av sykler og elsparkesykler. Men at han bestemte seg for å anmelde tyveriet, etter å ha sett på overvåkningsvideo av tyveriet, og en kjenning gjenkjente tyven som hadde tatt med seg elsparkesykkelen. Lukas beskriver politiets reaksjon på anmeldelsen som en reaksjon av oppgitthet, men at da politibetjenten som ekspederte anmeldelsen fikk vite om overvåkningsvideoen, ble det en annen lyd.

– Politibetjenten sa at med overvåkningsvideoen så ville de kunne gjøre noe, og sa det skulle legges inn i saken med det samme. Men politiet la ikke inn anmeldelsen i systemet sitt før det hadde gått tre måneder; et par dager etter dette fikk jeg vite at saken var blitt henlagt på bevisets stilling.

Lukas sier han reagerte på politiets henleggelse av anmeldelsen. Tyveriet var blitt fanget opp på overvåkningskamera, og tyven var allerede blitt gjenkjent tidligere. Imens fikk ikke Lukas noe igjen på forsikringen. Tyveriet skjedde rett etter at kravet om ansvarsforsikring på elektriske sparkesykler, var blitt innført, og siden han nylig hadde kommet hjem til Norge etter en utenlandsreise fikk han ikke ordnet en slik forsikring før tyveriet skjedde. På grunn av økonomien, og at en ny elektrisk sparkesykkel av tilsvarende modell vil koste 10.000kr i innkjøp, har Lukas ikke kjøpt ny sparkesykkel. På spørsmål fra Unikums journalist om han er blitt avskremt fra å eie ny elsparkesykkel, sier Lukas at han ikke er avskremt fra dette, men foretrekker uansett på denne tiden av året å ta buss.

Fikk sykkelen stjålet ved biblioteket

Jaden Larsen mistet både sykkel og lås.

En annen student Unikum snakket med om tyveri av sykler, er Jaden Larsen. Unikum møter Jaden ved biblioteket i Kristiansand, hvor Jaden kan fortelle at hun ble frastjålet sykkelen sin. Jaden sier til Unikums at det var en manuell sykkel som ble stjålet, som var låst fast med en nokså kraftig bøylelås. Både sykkelen og låsen var tatt med av tyvene. Sykkelen var en gammel sykkel, men det var blitt investert tid i å få sykkelen pusset opp. Jaden gikk heller ikke til politiet, da sykkelen ikke var forsikret, og hun følte det ikke var noen vits i å anmelde tyveriet da det skjer så mange tyverier, og det blir gjort så lite med det. Dette gjorde det demotiverende å gå til politiet med tyveriet.

Jaden sier at tyveriet av sykkelen har fått konsekvenser for hverdagen, da hun foretrekker sykkel fremfor bussen, og satte pris på den fleksibiliteten sykkelen ga med å kunne sykle eller gå dit hun trengte. Jaden har vurdert å kjøpe ny sykkel, men sier at hun er usikker på et slikt kjøpt, da det koster en del å kjøpe en helt ny sykkel, mens å kjøpe en brukt sykkel bringer med risikoen for at det kan være deler som må byttes ut.

Politiet: Sykkeltyverier kommer et stykke ned på prioriteringslisten

Unikums journalist kontakter Politiet i Agder for å få svar på en rekke spørsmål til denne saken. Gjør Politiet noe aktivt og forebyggende arbeid for å forebygge sykkeltyverier? Hva er deres tanker om sporingsenheter en kan kjøpe til sykler i dag? Hva er Politiets håndtering av sykkeltyverier? Hvor mange tyverier er det som har blitt anmeldt til Politiet de siste tolv månedene?

Fra seksjonssjef ved Felles straffesaksinntak, Jan Nesland, får Unikum følgende svar;

I 2023 ble det registrert 1698 anmeldelser knyttet til tyveri av sykler. Dette inkluderer el-sykler.

Dette er en oppgang på 214 sykler sammenlignet med året før.

Politiets hovedprioriteringer er liv og helse. Sykkeltyverier kommer et stykke ned på prioriteringslisten.

– Likevel oppfordrer vi folk som har blitt frastjålet sykkelen sin om å anmelde forholdet. Det hender at vi kommer over lagre med stjålne sykler og det er da viktig at sykkelen er merket og forholdet anmeldt.


Illustrasjonsbilde hentet fra Vecteezy; Sophon Nawit.

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.