Vet du hva LO er?

Vikariat, deltid, midlertidige stillinger og mer farger mange studenters hverdag ved siden av studiene. Med på lasset til slike stillinger kan det komme dårlige arbeidsvilkår.   Studenters rettigheter er kanskje viktigere å vedlikeholde…