Skyggen i speilet

Ord har makt.  I løpet av et øyeblikk kan andres ord, bli dine egne ord.   De har kraften til å herske, dominere, kontrollere og definere deg.   Rive fra deg all form for verdighet, og fange deg i din egen skygge.   For…