Satirikum: Dear SiA, your ovens suck

I love SiA as much as one can love any Landlord. They generally give good service, but I still have to pay for not freezing to death, which seems like something we should not have to do…  But this article is not about housing rights, but about their god-damned ovens!  Because I have beef (heh) with their ovens. Yes, they generally get the job done, and it IS nice that…

Familien Strisland/Hjemdahl i eplehagen som står i fare for å forsvinne.

Bygging av studentboliger møter motstand

Studentsamskipnaden i Agder og Kristiansand kommune ønsker å utvide studentenes botilbud ved å bygge studentboliger. SiA har fått bevilget 102 millioner kroner for å bygge 300 nye studentboliger. Etter den nåværende planen skal 275 nye studentboliger etableres på Lund torv i et forsøk på å knytte universitetet og sentrum nærmere sammen.