Vet du hva LO er?

Vikariat, deltid, midlertidige stillinger og mer farger mange studenters hverdag ved siden av studiene. Med på lasset til slike stillinger kan det komme dårlige arbeidsvilkår.   Studenters rettigheter er kanskje viktigere å vedlikeholde…

Leder: SKÅL!

Det er en tid for mestring på norske universitet og høyskoler, og den skjer nå. Litt bittersweet, men en eksamensperiode ganske mange av oss vil bestå. Faktisk 9 av 10 ifølge SHoT. For vi er langt flere studenter som gjennomfører studiene nå…