Leder: Ambisjoner

Tar vi en kjapp titt i forskningslitteraturen, blir «ambisjoner» definert som et personlighetstrekk eller en type atferd, som fører til bestrebelse etter suksess, prestasjoner og måloppnåelser. Sagt som professor Glen Pettigrove: «to reach above ones´current situation». I dag tolker jeg…