Organisasjonen bak Talentjakten 2012 ble startet av et par som oppdaget en klar etterspørsel etter et bindeledd mellom studenter og næringsliv i Agder.

I tillegg til å studere mekatronikk på UiA er Lier allerede godt i gang med både Talk Forum Talentjakten og Talk Forum Konferanser. Foto: Sandra Larsson

Per Andrew Lier og samboeren, Hege Marie Mandt, kom opp med ideen våren 2011. De fant inspirasjon gjennom nettstedet Ted.com, en internasjonal nettside som distribuerer store konferanser med anerkjente, profilerte foredragsholdere. De så at studenter hadde få muligheter til å komme i kontakt med næringslivet og ønsket derfor å skape en møteplass.
–    Det er utrolig mye spennende som skjer i Agder. Blant annet er det den regionen som har størst eksport hvis man ser bort ifra petroleumsindustrien, sier Lier opprømt.
25- åringen forklarer at selv om Agder har et høykompetent næringsliv, virker det ikke som regionen har den samme statusen blant studenter som Oslo, Trondheim og andre storbyer. Lier opplever at mange studenter planlegger å flytte til andre byer etter å ha fullført utdanningen sin i Agder.
–    Dette tror jeg har sammenheng med at studentene ikke har god nok kjennskap til mulighetene som regionen har å tilby, sier han.

Stimulerer til nettverksbygging

Organisasjonen er delt inn i to kategorier; Talk Forum Talentjakten og Talk Forum Konferanser. Målsetningen er den samme; å stimulere til nettverksbygging mellom studenter og næringslivet. I motsetning til Talentjakten skal Talk Forum Konferanse være en arena som er åpen for alle studenter som ønsker å få impulser fra næringslivet.
–    Målet er blant annet å tilby lærerike konferanser som kan gi inspirasjon og ny kunnskap. Samtidig skal det være en arena der studentorganisasjoner kan vise seg frem, forklarer Per Andrew.
Fire konferanser går av stabelen i løpet av første halvår 2012. Blant bidragsyterne som allerede har meldt sin interesse er Start UiA, Politicus, Rhetorica og Junior Chambers International, avdeling Kristiansand. Disse konferansene er gratis og er åpne for alle som ønsker å delta.

Positiv respons

Bedriftene som deltar i Talk Forum Talentjakten og Talk Forum Konferanser får muligheten til å vise seg frem samtidig som de får muligheten til å bli kjent med engasjerte og aktive studenter. Hittil har Talk Forum hovedsakelig fått positiv respons på sine forespørsler, og Per Andrew ser lyst på den videre utviklingen av selskapet.
–    Vårt inntrykk er at tiltak som dette er noe næringslivet ønsker seg og derfor noe de stiller gratis opp på, sier han.
For studentene er gevinsten åpenbar. De får muligheten til å knytte kontakter med potensielle arbeidsgivere og potensielle kolleger.

Tekst: Cecilie Hovde – cecilie.hovde@unikumnett.no

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.