I anledning utdelingen av The Student Peace Prize, kom fjorårets vinner Ayat Al-Qurmezi til UiA for å fortelle om sin historie.

Al-Qurmezi ble født i Bahrain, og ble internasjonalt kjent da hun skrev og leste opp et dikt hvor hun kritiserte myndighetene i landet. Hun fortalte en sterk historie om hvordan hun hadde opplevd fengsel og tortur i Bahrain, og hvordan hun blir betraktet som en samfunnsfiende i hjemlandet. Hovedbudskapet til Al-Qurmezi var åpenhet. Hun oppfordret alle til å snakke om Bahrain og urettferdighetene som skjer der.

The Student Peace Prize har blitt delt ut annethvert år siden 1999 til en student eller studentorganisasjon som fremmer fred, menneskerettigheter og demokrati. Prisen gis på vegne av alle studenter i Norge, og administreres fra Trondheim.

Årets vinner heter Hajer Sharief og kommer fra Libya. Til tross for sin unge alder jobber hun aktivt på flere områder. Siden 2011 har hun blant annet jobbet med å inkludere kvinner i fredsbyggende arbeid. Sharief samarbeider også tett med Kofi Annan og FN, da spesielt FN-vedtak 1325 – Kvinner, Fred og Sikkerhet, samt vedtak 2250 – Ungdom, Fred og Sikkerhet.

Studenter spiller ofte en viktig rolle i fredsprosesser og kjemper for å sikre menneskerettigheter. Det er imidlertid ikke hos disse studentene mesteparten av medieoppmerksomheten ligger. Studentfredsprisen spiller derfor en viktig rolle i å skape verdsettelse for arbeidet studentene legger ned. Til sammen ni studenter og studentorganisasjoner har mottatt prisen.

Tekst: Per Helge Leulier

Foto: Fra Al-Qurmezis blogg

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.