Thorgeir Taksdal er 21 år gammel, studerer bachelor i Markedsføring og ledelse ved Campus Kristiansand og er nylig valgt som UGA-leder for 2021.  

Taksdal oppretter egen studentforening, rekrutterer et styre for begge byer og vil at alle studenter i Agder skal bli berørt av UGA. 

StudentUGA i Agder er en frittstående studentforening. Målet for foreningen er å arrangere studentuke i løpet av vårsemesteret 2021. Ved å arrangere festival annethvert år og aktivt bruke UKA i Trondheim som sparringspartner, er både Thorgeir Taksdal og prosjektleder i SiA Kultur, Anette Bylund, trygge i troen på at festivalen endelig vil få skikkelig fotfeste i både Grimstad og Kristiansand.  

Ambisjonen er at om ett år har festivalen blant annet 600 involverte, egen revy og gode samarbeidspartnere i næringslivet. 

UGA 2021 er åpen for alle studenter tilknyttet høyere utdanning i Grimstad og Kristiansand og eneste kriteriet for å bli medlem er å engasjere seg i festivalen.  

«Alle studenter oppfordres til å søke UGA. UGA er en mulighet for studenter å praktisere og utøve det de liker. Enten om det er å stå på scene, organisere eventer, spille trommer eller bare være med.» oppfordrer Thorgeir.  

Studentfestivalen vil at de 600 involverte skal være representanter fra både Grimstad og Kristiansand, fra alle utdanningsinstitusjonene for høyere utdanning i de to byene og fra så mange studieretninger som mulig.  

Den nyvalgte UGA-lederen er entusiastisk og tydelig på hvordan han skal komme i gang.  

«Til å begynne med ser jeg etter seksjonsledere som vil være med i styret. Her ser jeg etter ledere som tenker nytt og ikke er redde for å tenke stort. Seksjonslederne er ansvarlige for de frivillige under sine seksjoner, der de jobber tett sammen med meg og sine gjengledere. Seksjonene er delt inn i revy, finans, arena, kultur og velferd.» 

Tekst: Vegard Møller 

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.