TVaksjonen
REGNSKOGVOKTERE: Ragna Marie Henden er byaksjonskoordinator for Kristiansand på tredje året. Kristiansand Dyrepark er involvert i årets aksjon, og Julius er med som maskot.

Søndag 18. oktober går årets TV-aksjon av stabelen. Denne gangen er det Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskog i fem land innsamlingen går til. 

Hvert år siden 1974 har NRK arrangert den riksdekkende innsamlingsaksjonen. Kjernen i aksjonen er de om lag 100.000 bøssebærerne som går fra dør til dør en søndag ettermiddag i oktober, og arbeidet med å rekruttere bøssebærere til årets aksjon er i full gang. I Kristiansand trengs 1000 frivillige, og på blimed.no er det åpent for å registrere seg som bøssebærer for dem som vil være med på årets aller viktigste søndagstur.

Regnskogens voktere

Årets TV-aksjon har fått slagordet “Vi skal vokte regnskogen”, og målet er å bevare regnskogsområder i Brasil, Peru, Indonesia, Papua Ny-Guinea og DR Kongo. Det dreier seg om et område større enn både Danmark og Norge til sammen. Et område som huser millioner av mennesker og et enormt biologisk mangfold, og som i likhet med resten av verdens regnskog er under stort press i dag. Hvert år forsvinner nemlig et regnskogsområde på størrelse med Danmark, og siden andre verdenskrig har verdens regnskog blitt halvert. Blant tiltakene det samles inn penger til i år, er beskyttelse av urfolkterritorier, myndighetspåvirkning, avdekking av korrupsjon og opplæring av lokalsamfunn.

Den livsviktige regnskogen

Regnskogfondets arbeid med bevaring av regnskog er avgjørende for dem som bor der i dag, men det er også avgjørende for resten av verdens befolkning og fremtidige generasjoner. Mellom 50 og 80 prosent av alle verdens arter befinner seg i regnskogen som i dag bare dekker 6% av kloden. Så mye som 80% av alle innsektene vi kjenner til lever der. Når regnskogen blir borte, blir også muligheten til å finne genetiske ressurser for å utvikle nye, livreddende medisiner borte. Når dem som bor der mister det de lever av, øker fattigdomsproblematikken. Klimakonsekvensene er omfattende og alvorlige, og naturkatastrofer, forstyrrede nedbørsmønstre og sårbare økosystemer over hele kloden blir resultatet.

Verdens største dugnad

I fjor ble over 240 millioner kroner samlet inn til Kirkens Nødhjelps arbeid med å sikre mer enn én million mennesker trygg tilgang på rent vann. TV-aksjonen har blitt norsk tradisjon, og et stort apparat av frivillige er i sving for å sikre at aksjonsdagen blir en suksess. Det er ikke uten grunn at TV-aksjonen kalles verdens største dugnad. Resultatene fra tidligere aksjoner vitner om hvilke forskjell enkeltmennesker kan utgjøre når de står sammen, og om reell giverglede når bøssebærerne banker på dører.

En egen Facebook-side er opprettet for TV-aksjonen i Kristiansand, og for alle interesserte kommer det informasjon om arrangementer som blir holdt i ukene før 18. oktober. Er du nysgjerrig, er du velkommen – og bli gjerne med som bøssebærer søndag 18. oktober om du har et par timer å avse!

Tekst og foto: Linn Maria LarsenSend mail

 

 

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.