I helgen var det landsmøte for NSO. I tillegg til STA-leder Kai Steffen Østensen, reiste åtte delegater fra UiA.

Fredag morgen satte åtte studenter ved UiA seg i to biler fra Kristiansand og en fra Sandefjord og kjørte til Tønsberg for å være med på å stemme frem og imot forslag om hvordan studentenes hverdag skal bli fremover. En av de store kampsakene for UiA-delegasjonen var å stemme ned resolusjonen om å fjerne alderspoeng.

Delegatene forteller at de stemte fritt i alle saker, så fremt det ikke gikk på akkord med Studentorganisasjonen i Agder sin vedtatte politikk. Likevel opplevde gjengen at de var samstemte i de fleste sakene.

Fikk sentrale verv 

Fire av delegatene stilte også til verv i NSO. Andreas Gravdahl, som var delegasjonsleder, stilte til medlem av fag- og forskningspolitisk komité i forkant av helgen.

– Det er svært viktig for meg som delegasjonsleder å delta på NSOs landsmøte. Dette for å kunne være med på å påvirke den nasjonale studentpolitikken. Det er viktig for meg å jobbe for et fremtidsrettet akademia, og jeg ønsker derfor å ta med meg erfaringene fra landsmøtet og jobbe med dette videre på UiA. Agder-delegasjonen har for øvrig utmerket seg på talerstolen gjennom hele helgen, og stilte kandidater til alle NSOs komiteer, forteller Gravdahl.

– Har du noen saker som var ekstra viktige for deg å stemme frem denne helgen?

– På landsmøtet har jeg hatt et overordnet fokus på akademisk frihet. Mine voteringer har prioritert forslagene som var gjennomgående rettet mot å øke studentenes frihet, samt institusjonens autonomi, sier han. 

Gravdahl fikk nok stemmer av landsmøtet til å bli valgt inn. Målet for hans arbeid i komiteen er å være med på å utvikle akademia til å tilpasse alle studentenes studiepreferanser. Samtidig skal den gjenspeile det samfunnet ellers etterspør av kunnskap og kompetanse.

Rundt 200 studenter fra hele landet deltok på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon

Kjemper for en god studiehverdag

Robin Amir Rondestvedt Moudnib er en annen av delegatene som fikk verv. Han stilte til læringsmiljøpolitisk komité fordi han mener at det å jobbe mot mobbing, for inkludering og et bedre fysisk og psykisk læringsmiljø er ufattelig viktig.

– Jeg har hørt både før og under landsmøte at meningene mine er gode og at jeg kunne passet til å være med på noe. Under landsmøtet fikk jeg tips om akkurat denne komiteen, og etter å ha lest på mandatet traff det meg rett i hjertet. Det er kanskje de av oss som ikke alltid har vært inkludert som må lære oss å kjempe for at alle har en god studiehverdag.

Moudnib kjempet aktivt mot resolusjonen fra NHH som ønsket fjerning av alderspoeng. Debatten ble tidvis betent med synspunkter og følelser fra alle kanter.

– Når man får en så stor oppgave så skal man etter min mening ta den seriøst. Det å komme seg ordentlig inn i studentpolitikken er et godt steg på veien. Hele delegasjonen vår kjempet med sine perspektiver, og jeg dro blant annet frem det faktum at noe av mangfoldet vi har i akademia kommer fra ulike perspektiver. Man kan vokse mye av å være på folkehøgskole, jobbe eller rett og slett ta en pust i bakken. Etter en iherdig kampanje, blant annet fra vår side, ble forslaget avslått.

Mye energi og glede

Nin Ingelin Festvåg forteller at hun er stolt av å få lov til å representere UiAs studenter i den største studentorganisasjonen i Norge. Hun mener det er viktig å kjempe for studentenes kampsaker som kjønnspoeng, mangfold, likestilling og fremtid.

– Det er mange av sakene som er nære mine egne tanker, håp og meninger. Samtidig er det så viktig å presisere at der STA har en klar og tydelig politikk, er vi som delegasjon nødt til å stemme på samme måte, forteller Festvåg.

Hun sier det er moro å få lov til å være nerd med andre engasjerte folk som gir fra seg mye energi og glede. Også hun ble ekstra engasjert når en av resolusjonene var å fjerne alderspoeng

– De ekstra poengene er grunnen til at jeg er så heldig å kunne bli sykepleier. Hvem vet hvor jeg, eller så mange andre studenter, hadde vært om det ikke hadde vært alderspoeng i dag.

Ingen glemt

Mangfold har vært en stor del av helgen for delegatene. Malin Birgitte Ellseth Reini forteller at selv om hun er ganske fersk innen studentpolitikk er det viktig at studentene er klar over arbeidet NSO gjør og påvirkningskraften de har til å gjøre studiehverdag bedre.

– I år ble mangfold, inkludering- og likestillingsplattformen revidert på landsmøtet. For å virkelig inkludere alle ser jeg ikke behovet for å nevne bestemte livssyn, legning og andre ting. Som vi sier – ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har derfor stemt frem forslag som støtter opp om dette.

Olea Norset var også en av dem som hadde stilt til valg og endte opp som vara. Hun mener det er viktig for henne å være en god representant for UiA på landsmøtet i NSO og lære mer om studentpolitikken og hva NSOs politikk og oppgaver er.

– Har du noen saker som var ekstra viktige for deg å stemme frem denne helgen?

– For meg var det veldig viktig å fremme resolusjonen som jeg sendte inn. Det var en resolusjon i form av en form for støtteerklæring til Amnesty sin aksjon om stans av returer til Afghanistan.

Norset sin resolusjon ble ikke innstilt av sentralstyret. Landsmøtet sa også nei, selv om hun fikk med seg et mindretall av forsamlingen til å stemme for at resolusjonen skulle behandles.

– Dette viser at flere vil diskutere dette, og det setter jeg pris på, forteller hun.

Norset stilte til internasjonal komité og forteller at hun ganske nylig ble interessert i både studentpolitikk og internasjonal politikk. Hennes interesse kommer fra et engasjement som startet i SAIH i Kristiansand i høst.

– Jeg ta med meg mine kunnskaper fra SAIH og internasjonal komité ved UiA til NSO. Jeg vil være med å både lære og utvikle komiteens arbeid.

Ønsket å påvirke

Kristina Kjær forteller at også hun er ganske ny i studentpolitikken i høyere utdanning, men at det engasjerer henne stort. For henne var det ingen tvil om at hun ville dra til landsmøtet som delegat fra Agder da hun fikk muligheten til det.

– Å være delegat med stemmerett på landsmøte betyr at jeg kan være med å påvirke hva organisasjonen skal jobbe for og imot det kommende året.

Også for Kjær har alderspoeng vært en kampsak i helgen:

– Aldri før har flere hatt lyst til å ta høyere utdanning, og poengkvoten fortsetter å øke med ¨generasjon prestasjon¨. Det å ta opp fag i voksen alder vil for mange være såpass krevende at det i mange tilfeller vil være lettere å gi opp. Ved å fjerne alderspoeng er det fare for å skape et større skille i samfunnet.

Emil Henningsmoen ble valgt til 2. vara i sentralstyret til NSO. Utover det deltok Marielle Baumann Damgård og Anne Elisabeth Austad Hvalerby som UiA-delegater. 

Tekst: Mia Wright
Foto: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.