IMG_2412

Rolig og sindig forklarer Schuff at møtet mandag formidddag gikk som forventet. Han beholder prestedrakten på.

– Det har vært en god og forståelsesfull prat mellom partene, forklarer Schuff.

Han står barbent på brostene utenfor lærerutdannigsfakultetet og forsetter rolig, men bestemt.

– Det praktiske er på plass og den lovmessige delen ble avklart. Han viser til at den norske loven som ikke forbyr religiøse symboler eller

plagg som ansatt i skolen, noe han mener debatten viser at det finnes flere som er i tvil om.

– Som det ble påstått flere ganger overfor meg, kunne en rektor eller medkollega nekte å samarbeide med meg på grunn av klesdrakta. Dette hadde i seg selv vært i strid med liven og et brudd på den allmenne diskrimineringslovgivningen.

Men schuff viser få sterke følelser til resultatet av det siste møtet.

– Vi har kommet en gjensidig respekt og jeg mener dette vil være lærerikt for flere parter.

IMG_2443

UiA beklager

– Vi beklager retningen møtet tok, og at det som skulle være en samtale om studenten praksisperiode, ble et spørsmål om skikkethet knyttet til hans klesdrakt, forteller Birte Simonsen, leder for lærerutdanningen på UiA.

Schuff sa før mandagens møte at han ønsket en beklagelse fra UiA. Det fikk han.

– Det var en uheldig vinkling, det har vi beklaget for studenten, så samarbeider vi videre om studentens praksis, sier Simonsen.

– dette er noe vi kan lære av. For studenter er det sensitivt å skulle ut i praksis, og derfor må vi ta de nødvendige hensyn til det i fremtiden.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. Savner en innføring i hva saken handler om. Hvem er partene? Hva har skjedd/blitt sagt?

    1. Schuff er oktodoks prest og er derfor pliktig å gå med prestedrakta i offentligheten. Som religionstudent ved UiA skulle han ha et møte for å tilrettelegge praksis pga sykefravær. Der tok lærerleder opp at drakten hans kunne være et problem når han skulle undervise i religion. Det ble stilt spørsmålstegn ved om han var objektiv nok. Da gikk Schuff ut i media(fvn). Etter dette holdt Schuff et møte med UiA hvor de beklaget hendelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.