Tall for Samordna opptak viser at færre søker seg til høyere utdanning på landsbasis. Dette er ikke tilfellet for UiA.

Med en vekst på 3 prosent i antall førstegangssøkere siden i fjor, opplever Universitet i Agder en positiv utvikling i søkertallene sine.

– Vi er godt fornøyd med at søkertallene går opp, og tolker dette som et tegn på at UiA er et attraktivt universitet, sier Greta Hilding, Studiedirektør ved UiA, til Khrono.

Nytt i år ved UiA er et femårig masterstudie i barnevern. UiA ble tildelt nye studieplasser for studiet som har 358 førstevalgs søkere, ifølge samordna opptak.

Søkertallene viser en nedgang i antall søkere til sykepleierutdanningen, og PPU – praktisk-pedagogisk utdanning ved UiA.

FLERE ENN ÉN AV TI SØKER SEG TIL LÆRERUTDANNINGENE

Aldri før har flere hatt en av lærerutdanningene som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. Totalt ønsker flere enn en av ti å begynne på en av lærerutdanningene til høsten.

Totalt har 138 732 personer søkt høyere utdanning. Det er en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med i fjor. Utdanningsområdene med den største prosentvise nedgangen er språk (-10,1 %) og reiseliv (-10,4%). Land- og havbruk (7,5%) og informasjonsteknologi (6,3%) har den største prosentvise økningen av søkere.

Studiene med flest søkere per studieplass i Samordna opptak – UiA 2019

Tekst: Martha Simonsen

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.