De siste årene har det vært et økende fokus på psykisk helse og de høye selvmordstallene i Norge. Derfor er en markering av verdensdagen for selvmordforebygging kanskje viktigere enn noensinne.

Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september er en internasjonal dag som markeres over hele verden, også her på UiA. I et intervju med UiA gir rektor Sunniva Whittaker gode årsaker til at universitetet engasjerer seg i arbeidet med selvmordsforebygging.

– Mange studenter flytter hjemmefra og endrer sosialt nettverk. Så det å være student er i seg selv å være i en sårbar gruppe. Vi som utdanningsinstitusjon må skape gode og trygge rammer for studentene. Dessuten viser statistikken at selvmord påvirker svært mange enten gjennom familiebånd eller kjennskap til selvmordsofre. Og vi spør oss da om vi kunne gjort noe annerledes, sier Whittaker.

Vanligvis gjennomføres dagen som en fysisk konferanse på campus, men i år blir markeringen digital. Klokken 10.00 sendes et talkshow der Ugland Albæk intervjuer krisepsykolog Grønvold Bugge, rektor Sunniva Whittaker, leder for SiA helse Eli Stålesen og psykologspesialist ved Statens barnehus Mogens Albæk. Sendingen kan ses her: https://www.uia.no/konferanser-og-seminarer/sammen-for-forebygging-av-selvmord

Vanligste dødsårsaken blant unge kvinner og menn

I følge Folkehelseinstituttet har Norge mellom 500 og 600 selvmord hvert år, og det ser ut til at tallene øker. To tredjedeler av disse er menn. Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge menn og kvinner i Norge. Årlig rammes 5000-6000 nye etterlatte av selvmord i nær familie, og rundt halvparten av alle akuttinnleggelser i psykiatrien skyldes selvmordsfare. Det er viktig å kunne snakke om selvmord for å redusere tabuene, gi økt kunnskap og avkrefte myter.

– Verdensdagen for selvmordsforebygging er en påminnelse om at vi må ta vare på hverandre, inkludere- og engasjere- og ta kontakt. Det handler om å se, lytte og vise at du bryr deg, sier studentpresten ved UiA, Erland Grøtberg.

– Markeringen er en oppfordring til oss alle, om å våge å spørre: «Hvordan går det?», og samtidig vise at vi har tid og vilje til å ta imot hele det vanskelige svaret. Med denne dagen ønsker vi å vise at vi står sammen med alle som er berørt av selvmord, eller selv lever med selvmordstanker. Liv kan berges, og liv kan bedres.

Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med SiA-helse eller studentpresten.

Mental Helse kan nås på 116 123

Røde Kors kan ringes på 80033 321

Kirkens SOS: 22400040

Skrevet av: Vilde Hagen Svanberg

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.