Universitetet i Agder UiA

UiA mister millioner i statsstøtte 

6. oktober 2023 la Regjeringen fram forslag til statsbudsjettet for 2024. Den foreslår at UiA vil få 10 nye studieplasser i IKT og en tildeling på 1,8 milliarder kroner i rammebevilgning. Men likevel mister universitetet hele 20 millioner kroner. Dette skriver kommunikasjonsdirektør ved UiA, Øivind Dagsvik Eskedal, på universitetets hjemmeside.

 

Flere nye studentboliger 

Mathias Bernander // Foto: Natasha Kamanzi

 

Unikum har møtt den nye ordføreren i Høyre og tidligere student ved UiA, Mathias Bernander. Til studentavisen forteller han om hva slags planer han har tenkt å gjennomføre for å styrke universitetet de to neste årene.  

 

– Universitetet i Agder og de 10.500 studentene som studerer i Kristiansand er utrolig viktig for byen. Studentmassen utgjør ca. ni prosent av alle som bor her. Kristiansand skal være en attraktiv by å være student i og Universitetsby Samarbeidet er viktig for å styrke dette arbeidet. Jeg er glad for at flere studentboliger er under bygging og vil bidra til å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre byen for studentene i enda større grad. Jeg hadde gleden av å være med på åpningen av studenthuset, og jeg gleder meg til å følge utviklingen av Kraftverket/BARE studenthus, sier den ferske ordføreren til studentavisen. 

 

Viktig samarbeid mellom Kommune og Universitet 

 

Bernander er realistisk når det gjelder budsjett utfordringene i årene som kommer, spesielt innenfor UH-sektoren. Han forklarer at strammere rammer krever tøffe prioriteringer og er fast bestemt på å opprettholde et nært samarbeid med UiA for å sikre nødvendige ressurser og praksisplasser. 

 

- Det er strammere rammer i alle sektorer i årene som kommer, også i UH-sektoren. Det betyr overalt at det kreves tøffere prioriteringer. Agder er avhengige av kompetansen UiA leverer til regionen. Og som kommune ønsker vi å fortsette å spille på lag slik at universitetet får praksisplasser og det samarbeidet de trenger for å levere gode utdanninger, forteller han. 

 

Støtte til UiA-satsinger 

 

Videre understreker ordføreren viktigheten av å støtte UiA i sine nasjonale prioriteringer. Han fremhever spesielt satsingen på etableringen av profesjonsstudiet i psykologi som en betydningsfull investering i regionens psykiske helsetjenester. 

 

-  Det er viktig for meg å støtte opp om UiA sine satsinger og prioriteringer inn mot nasjonale myndigheter. Akkurat nå er satsingen på å etablere profesjonsstudiet i psykologi en slik satsing. Dette er en tung satsing UiA har forsøkt å etablere gjennom mange år. Og det er en satsing som ved etablering vil heve kompetansen og kvaliteten i de psykiske helsetjenester i regionen, forklarer han. 

 

Kvalitetsforbedring på Campus 

 

Når det gjelder å forbedre kvaliteten på høyere utdanning i Agder, forteller Bernander at det er universitetet og deres ansatte som har hovedansvaret.  

Han ser imidlertid på kommunens rolle som å sikre en attraktiv by der folk ønsker å bosette seg.  

 

- Det er universitetet selv og deres ansatte som er de beste til å sikre høy kvalitet i utdanningene de leverer. Vår jobb som vertskommune for universitetet er å sikre en attraktiv by der folk ønsker å bosette seg. Dette er både viktig for at universitetet skal evne å tiltrekke seg folkene og kompetansen de trenger for å levere forskning og utdanning av høy kvalitet. Og det er viktig for at flest mulig studenter ønsker å bli igjen i regionen etter endt utdanning. Det er flott at rundt halvparten av studentene ved UiA kommer fra regionen og halvparten utenfra Agder. Så skal vi bidra til å løfte frem det spennende arbeids- og næringslivet som er her som sikrer at flest mulig etablerer seg i regionen etter studiene. 

 


UiA. Oversiktsbilde: Lisa Marie Bynes / Aptum

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.