Selv om UiA var en av få universiteter som ikke valgte å bryte flaggloven ved å erstatte det Norske flagget med PRIDE-flagget i høst, markerte de Skeive Sørlandsdager med et regnbuefarget gangfelt og tilsvarende vimpler, tilsynelatende for å markere seg som en organisasjon som tar mangfold på alvor. Likevel har de arrangert obligatoriske konferanser for studenter på Q42 som har resultert i minst 228.000 kroner i kassa til Filadelfia, en konservativ kristen menighet som ikke anerkjenner homofilt samliv og heller ikke lar dem bli ledere. Er det faktisk viktig for UiA å feire mangfold, eller handler det om å se ut som de bryr seg om mangfold?  

Vi har snakket med studenten som først tok opp problematikken. Vedkommende insisterer på anonymitet. Hvorfor?  

– Jeg er en religiøs utbryter. Jeg vokste opp i en kristenkonservativ sekt og det å stille opp i media og eksponere meg kan ødelegge de familiære relasjonene jeg har i dag.  

Studenten ønsker at UiA skal avslutte alle obligatoriske arrangementer på Q42. I november skal det tas opp i Studentparlamentet hva studentene ved UiAs offisielle mening skal være. Fædrelandsvennen meldte først om saken som førte til enorme reaksjoner, blant annet om at studenter er for fintfølende. De har misforstått, sier studenten: 

– De forstod ikke hva saken dreide seg om. UiA har ikke tilrettelagt godt nok for alle studenter som ikke føler seg komfortable med å bli tvunget til å møte opp på Filadelfias bygg og oppfordret til å legge igjen penger i “Fildafelfia-kantina”.  

PROFOUND er et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene sykepleie, sosionomer, vernepleie, barnevern, lærer og barnehagelærer. Studentene som ikke møtte opp på konferansen fikk straffeoppgaver.  

Filadelfia Kristiansand er en dypt konservativ pinsemenighet som oppfatter homofili som “avsporet seksualitet”. De er også kategoriske abortmotstandere og er mot sex før ekteskap. Er dette virkelig i tråd med UiAs verdier? 

– Ja, det er rart at de fremmer seg så eksplisitt som en liberal og sekulær institusjon som er åpne for mangfold, men likevel handler tjenester fra organisasjoner som representerer alt annet enn det.  

Er det ikke redelig å velge tilbyderen best lokale og best pris?

– Hvis du bruker den logikken, la oss si at Nordfront eller en annen nazistisk organisasjon vil etablere seg på konferansemarkedet og er bedre og billigere
enn Q42. Da må man vel leie av dem?

Vi spurte kommunikasjonsansvarlig Paal Pedersen om det er riktig at UiA har profilert seg som opptatt av seksuelt mangfold?

– Ja, vi har gjort flere tiltak for å markere klart og tydelig at vi er opptatt av mangfold, blant annet ved regnbuefeltgangefeltet.

Stemmer ikke det dårlig overens med å legge penger i kassa til en anti-homofil organisasjon som Filadelfia?

– På disse arrangementene var det nødvendig med en kapasitet på 800-900 mennesker. Så vidt vi vet var det kun Kilden som hadde tilsvarende kapasitet.

Så hvorfor falt valget på Q42 og ikke Kilden?

– Vi tok en vurdering på dette og det skjer mye på Kilden, så de er ikke alltid tilgjengelige. Vi tok dessuten en vurdering av livssynspreg på Q42 og det var ingen å finne. De tilgjengelige datoene på Q42 passet dessuten veldig godt med utdanningsplanene.

Pedersen kan opplyse om at Kilden ikke var tilgjengelig på de aktuelle tidspunktene denne gangen, men at de vil bli vurdert i neste runde.

La oss sette opp et tankeeksperiment hvor Nordfront eller en annen nazistisk organisasjon etablerte seg på konferansemarkedet. Det var ingen hakekors eller andre tegn på at konferanselokalene tilhørte nazister. De er ikke bare billigere og bedre enn både Kilden og Q42, men de er de eneste som er tilgjengelige på de dagene dere ønsket. Ville dere leid av Nordfront eller forsøkt å endre dato på arrangementet?

– Det er et søkt hypotetisk scenario. Vi ville alltid gjort en selvstendig vurdering.

Pedersen sier de har lyttet til klagene og vil ta det med i fremtidige vurderinger av konferanselokaler.

Tekst: Vegard Møller

Foto: UiA og Mats Høimyr

Forfatter

Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. […] du lese om den skyhøye konflikten rundt utbyggingen av Lund torv. Vi har også fulgt opp saken om UiAs bruk av Q42 som ble nevnt i forrige utgave. Vi stiller også de viktige spørsmålene: Er Mulan en idiot? Har […]

  2. […] forrige utgave meldte vi at Studentparlamentet skulle diskutere deres synspunkt på UiAs bruk av Q42, på bakgrunn av tre obligatoriske undervisningskonferanser som har resultert i minst 228.000 kr i […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.