Ifølge nylig publiserte tall fra Khrono har 526 studenter blitt tatt for fusk ved norske universiteter og høgskoler forrige semester. Universitetet i Agder skiller seg ut som den institusjonen med flest fuskesaker. 

UiA, med omtrent 14 000 studenter, har vist seg å være institusjonen som feller flest studenter for fusk på landsbasis. Med fjorårets tall viser det at 74 studenter ble felt for plagiat og at 54 av disse ble utestengt.

Maiken Køien Andersen (22, avbildet i oversiktsbildet), leder ved Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at det er store forskjeller mellom institusjonene og at studenter blir behandlet ulikt.

– Jeg syns de nye tallene er bekymringsfulle  og ser at det er så store forskjeller på hvordan de ulike institusjonene praktiserer de nasjonale retningslinjene. Dette gjør det lettere å felle flere studenter på en institusjon i forhold til andre, forklarer Andersen til studentavisen.

– Blitt en fryktkultur

Studentlederen forteller at det er uheldig at studenter heller fokuserer på å ikke bli tatt i fusk framfor hvilke karakterer de ønsker å oppnå på eksamen.

Hun mener fryktkulturen står i veien for god studieprogresjon og understreker at god kommunikasjon med ledelsen og forebyggende tiltak er nøkkelen.

– Det kommer studenter til oss fordi de har glemt komma, anførselstegn eller at de har brukt APA 7 feil. Mange studenter spør oss om hjelp til å sende inn klager til felles klagenemnd. Vi i STA har gjort flere tiltak for å spre informasjon og UiA gjør mye bra, men dette er noe vi må jobbe mer med, sier hun videre.

Unikum har tatt en prat med en rekke studenter om fryktkulturen på universitetet.

Hedda Sundby har forskjellige tanker om statistikken.

– Skolen har blitt flinke til å ta folk i fusk, men jeg tror at dette også vil skremme bort  potensielle søkere fra å velge UiA som studieplass, sier Hedda Sundby til Unikum.

Sundby studerer Global Utvikling ved Universitetet i Agder og opplever selv at fryktkulturen har blitt en stor snakkis.

– Jeg har snakket med mange medstudenter om at folk synes det er skamfullt å bli tatt i fusk. Jeg har selv vært redd for å bli utestengt fordi jeg enten har glemt anførselstegn eller komma på eksamen, sier hun.

Mikkel og Martin har erfart at mange stresser over akademisk skriving.

– Viktig å lære seg reglene tidlig

Mikkel (20) og Martin (22) studerer begge sosiologi.

Martin legger vekt på å forstå de akademiske skriveretningene.

– Vi skjønte mye mer etter en innføring i akademisk skriving og lærte om hva som er viktig å tenke på under besvarelser, det er en god del ting å huske på. I forelesningene blir det alltid stilt spørsmål fordi folk er usikre. Men går du inn for å jukse så fortjener man den straffen man får, sier Martin.

Mikkel sier at han og mange andre studenter vet at juks kan få alvorlige konsekvenser. Han husker sin første eksamen, hvor mange stresset over de akademiske skriveretningene.

– Flere tenker vel at det ikke er noe lurt i å jukse. Jeg husker ved første eksamen i fjor så var vi mange studenter som overtenkte mye over skrivereglene.. Viktig å lære det tidlig, sier han.

De tre venninnene fra Frankrike ble overrasket av fusktilfellene ved UiA.

– Mange slipper unna

Eglantine (20), Clemence (21) og Kiara (21) studerer engelsk ved universitetet. De tre venninnene fra Frankrike forteller at de ble overrasket da de fikk høre om de 54 studentene som har blitt utestengt og konsekvensene det innebærer.

– Jeg har aldri hørt om at folk har blitt tatt i fusk. Jeg ble veldig sjokkert når jeg fikk vite hvor mange som har blitt tatt, sier Eglantine.

Hva syns du om straffen etter fusk?

– Syns det er en veldig hard straff å få. Jeg skal innrømme at det gir en jo angst og man blir mye mer oppmerksom på arbeidet man gjør, sier Clemence

Hva tenker du om studenter som jukser?

–  Jeg vet at mange slipper unna ved bruk av ChatGPT. Jeg synes det er bra at studenter blir utestengt, for slikt skal det ikke være, understreker Kiara

 

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.