Resultatene fra nylig publiserte data fra Studiebarometeret viser at studentene ved Universitetet i Agder (UiA) gir en tilfredshetsvurdering på 4 av 5 poeng. Mens dette plasserer UiA på et høyt nivå sammenlignet med andre institusjoner nasjonalt, erkjenner universitetet fortsatt behovet for forbedring.

Hilde Inntjore. Foto: UiA

4 av 5 er fornøyde

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

I 2023 deltok over 30.000 studenter i undersøkelsen som dekker 1800 studieprogrammer ved norske universiteter og høyskoler.

Resultatene fra undersøkelsen viser at studenter ved Universitetet i Agder (UiA) gir institusjonen 4 av 5 mulige poeng. Dette representerer en økning på 0,1 poeng fra resultatene som ble rapportert i 2022.

I rangeringen blant norske universiteter deler UiA en tredjeplass med NTNU og UiB, bak NMBU og UiO som har oppnådd  4,2 og 4,1 poeng. På denne listen over universiteter finner vi også UiT (3,9), USN (3,9), Nord universitet (3,9), OsloMet (3,8) og UiS (3,7).

Blant de norske universitetene er nivået jevnt, sier viserektor for utdanning ved UiA, Hilde Inntjore i en uttalelse.

Hun hevder at dette fremhever en tilfredsstillende prestasjons standard blant institusjonene.

– Det er selvfølgelig gledelig at vi samlet sett ligger i øvre del av «tabellen», og så har vi flere områder vi skal jobbe med for å bli enda bedre, uttaler viserektor for utdanning ved UiA, Hilde Inntjore.

Greta Hilding. Foto: UiA

Underviser i kunstig intelligens

For første gang er det spørsmål om studentenes bruk av kunstig intelligens (KI) i Studiebarometeret.

Ifølge utdanningsdirektør ved UiA, Greta Hilding, har UiA vært dedikert til å fremme aktiv bruk av kunstig intelligens for studentene ved å prioritere kunnskap og ansvarlighet.

I løpet av høsten 2023 og våren 2024 tilbød UiA to emner, hver på 2,5 studiepoeng, til alle studenter. Det ene emnet fokuserer på å gi studentene en forståelse av teknologien bak kunstig intelligens, mens det andre utforsker de etiske og juridiske aspektene ved bruk av KI.

– UiA er opptatt av at våre studenter skal få kunnskap som gjør dem i stand til å bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte. For å få det til, må også våre undervisere få nødvendig kompetanse. Vi har derfor satset på både kompetanseheving for ansatte og studenter. For studentene har vi både høsten 2023 og våren 2024 tilbudt to emner á 2,5 studiepoeng til alle studenter. Det ene handler om å forstå teknologien, det andre om etiske, forretningsmessige og juridiske aspekter ved kunstig intelligens. Så har vi også sørget for at alle studenter har sikker tilgang gode verktøy, og har nå lisens for bruk av Chat UiO, GPT og Bing Copilot, sier utdanningsdirektøren til Unikum.

Ønsker forbedring

Hilding forteller at universitetet  har fått tilbakemeldinger fra studenter om områder som krever kontinuerlig forbedring. Basert på tilbakemeldingene, uttrykker studente  at det er flere områder som krever oppmerksomhet fra universitetets side.

– Vi ønsker å forbedre oss på alle områder, og bruker tilbakemeldingene fra studentene både i Studiebarometeret og i andre sammenhenger aktivt for å bli bedre. Noen av områdene vi trenger å jobbe med ut fra svarene i Studiebarometeret er arbeidslivsrelevans i studiene, tilbakemeldinger på studentenes arbeid fra faglig ansatte og det å kunne formidle egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere. Vi ser også at studentene oppgir at de ikke er så godt forberedt til undervisningen, så her må studentene og UiA samarbeide for å oppnå bedre resultater. For UiA er det viktig at studentene har et godt læringsmiljø, så vi følger nøye opp de signalene Studiebarometeret kan gi oss om det.

 

 


Oversiktsbilde fra UiA

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.