Talen fra rektor Frank Reichert til kunnskapsministeren er ikke til å misforstå, selv om fagmiljøene på UiA er delte i synet på niqab. Reichert ønsker ikke et nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg.

Debatten har rast lenge og i disse tider sender en rekke utdanningsinstitusjoner sine høringssvar til regjeringen, som har foreslått et nasjonalt forbud mot niqab og andre heldekkende ansiktsplagg i barnehage, skole og høyere utdanning.

Forslaget har bred støtte blant de politiske partiene, men ikke like store støtte blant studenter og vitenskapelige ansatte rundt om i landet.

Rektor Frank Reichert

Vil ta ansvar selv

Etter en intern høringsrunde med splittede meninger har rektor Reichert og direktør Seunn Smith Tønnessen gjort det klart overfor kunnskapsdepartementet Norges sørligste universitet ikke ønsker et forbud.

– Vi mener at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet. Så lenge det ikke foreligger kunnskap om konsekvensene av et slikt forbud, er universitetet kritisk til forslaget. Et forbud mot heldekkende ansiktsplagg må være faglig begrunnet, og det er fagmiljøene som må vurdere om ansiktsdekkende plagg er til hinder for at studenten kan gjennomføre den enkelte utdanning, skriver universitetet i sitt svar.

Overfor Unikum sier rektor Reichert at det er viktig å ivareta den akademiske friheten, og at dette ble helt avgjørende for hvor de falt i saken.

– Vi tror helt enkelt at vi ikke trenger et forbud. Det handler om å ta ansvar selv. Oppstår det en situasjon så er vi i stand til å håndtere den, sier han.

Et av de viktigste argumentene for å innføre forbud har vært å sikre god kommunikasjon, noe som begrenses av et tildekket ansikt. Særlig innenfor læreryrket og helsefag er dette spørsmålet stilt.

– Det fins visse studier hvor du må ha kontakt og vise ansikt. I det øyeblikket en slik situasjon kommer opp vil vi diskutere det ut fra den enkelte konteksten sammen med fagmiljøet. Det er fullt mulig at vi sier nei til studenten, den muligheten har vi allerede med dagens regelverk, sier han.

På grunn av tidsfrister ble saken ikke tatt opp i universitetsstyret. Saken ble i stedet avgjort etter en diskusjon mellom universitetsdirektøren og rektoren, hvor de hadde lest alle de interne høringssvarene. Saken er også tatt opp i Universitets- og høgskolerådet hvor landets rektorer samlet ga et nei til niqab-forbud.

Ingen niqab-tilfeller på ti år

Gjennom UiAs 10 år lange historie har det ennå ikke møtt en niqab-kledd student til noen emner. UiA ønsker uansett utfall av lovforslaget ikke å lage et generelt  lokalt regelverk, eller retningslinjer på UiA – men heller ta situasjonen når den oppstår.

– Dette står ikke på dagsorden for oss nå, sier han.

På UiA har totalt ni ulike instanser uttalt seg om saken. Etter å ha gjenomgått samtlige interne høringssvar kan vi se at tre ønsket et nasjonalt forbud, mens avdeling for lærerutdanning ønsket forbud kun for profesjonsutdanningene.

– Innen våre fag og vårt utdanningsmiljø ønsker vi ikke å tillate bruk av plagg som dekker ansiktet. Det er både av praktiske, pedagogiske og prinsipielle hensyn. Innen estetiske fag vil alltid formidling være sentralt, og vi kan ikke se for oss at dette kan foregå på en god måte med ansiktet tildekket. Vi mener vel også at alle utdanninger som omhandler kommunikasjon med barn, hvor ansiktsuttrykk og kroppsspråk er avgjørende for kommunikasjon og trygghet, eksempelvis lærerutdanninger, må ha forbud, skriver seniorrådgiver Tone E. Furre på vegne av Fakultet for kunstfag.

De mener at et nasjonalt forbud er mest praktisk, slik at de slipper å bruke ressurser på å avgjøre hvert enkelt tilfelle.

Avgjørende for integrering

Heller ikke personalavdelingen fikk gjennomslag.

– Personal og Organisasjonsavdelingen støtter forslaget om et generelt forbud ved universiteter og høgskoler. Bakgrunnen for dette er av hensyn til samhandling og kommunikasjon mellom mennesker, samt viktigheten rundt sikkerhet og identifikasjon, skriver de.

De ønsker også at et eventuelt forbud skulle gjelde nasjonalt, for å sikre likestilling mellom de ulike universitetene og høyskolene. Også Handelshøyskolen støtter forbud.

For ledelsen i Avdeling for lærerutdanning var det internt stor uenighet. Alle er imidlertid enig i at forbudet bør gjelde studenter i profesjonsstudier. Avdelingen mener også at det bør være et forbud for tildekning av ansiktet for ansatte i undervisningssituasjoner. Uenigheten gjelder studenter i disiplinstudiene, som ikke vil møte et praksisfelt i løpet av utdanningen.

Blant fakultetene som er mest kritisk til et forbud finner vi Fakultet for samfunnsvitenskap. Også Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Faktultet for humaniora og pedagogikk er kritiske.

– Det er i våre fagmiljø klar negativ innstilling til et generelt forbud. Retten til utdanning for alle må være grunnleggende i vårt samfunn. Tilgang til kunnskap og utdanning er også avgjørende for integrering, fordommer og den enkeltes utvikling uavhengig av religion, livssyn eller andre forhold. Et universitet må ha som sin grunnleggende holdning å være åpen for alle, uavhengig av slike forhold, skriver Fakultetet for samfunnsvitenskap.

De legger likevel til at et forbud burde gjelde blant ansatte, men ikke studenter.

– Kan ikke forby alt vi misliker

Studentene, som er representert av Studentorganisasjonen i Agder, er derimot svært tilfreds over at UiA gir et tydelig nei til niqab-forbud.

– For oss så finnes det en del grunnleggende prinsipper på et universitet, et av disse er ytringsfrihet og retten til å være den du er. Et universitet er et sted hvor man finner seg selv, driver selvutvikling og selvrealisering. Et forbud som regulerer hva man kan ha på seg av klær går litt imot tanken om hva et universitet skal være, sier nestleder Kristian Bakken til Unikum.

Nestleder Kristian Bakken i STA

Saken har ikke vært oppe til diskusjon i universitets fremste studentdemokratiske organ, Studentparlamentet. Likevel mener Bakken at han har studentene i ryggen når de går imot et forbud.

– Vi ba Studentparlamentet komme med innspill i saken, men hadde dessverre ikke mulighet til å ha den oppe til debatt på grunn av tidsfristen. Vi har derimot politikk på at UiA skal være for alle, både gjennom politisk måldokument og våre vedtekter. Vi har også vedtatt at UiA skal være et universitet som støtter opp om mangfold og som driver med inkludering og ikke diskriminering. Derfor er det lett å si nei til et forbud som ekskluderer, sier Bakken.

– Niqab er et klesplakk forbundet med kvinneundertrykkelse. Er ikke studentene med på å støtte en slik ukultur ved å tillatte niqab på campus?

– Det er en argumetasjon jeg har hørt fra flere. Slike kulturproblemer løser vi best i dialog og forbud er ikke veien mot dialog. Ved å i praksis forby noen å ta høyere utdanning, lukker man døra for mye av det som tradisjonelt sett har vært veien mot kvinnefrigjøring. Samtidig syns jeg det er litt å rart å forby et klesplagg vi ikke liker fordi det ligger noe kulturelt betent bak. Da må vi istedet løse de problemene. Jeg tror ikke det blir mindre utenforskap med et slikt forbud, sier Bakken.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.