Foto: Ine Rossebø Knudsen

Alle UiA-studenter må nå ha egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og ved eksamen.

Universitetet i Agder satser på å øke bruken av digitale verktøy i studiene. Overgang til digital eksamen er en viktig del av denne satsingen. Nå krever UiA at alle studenter har egen datamaskin til undervisningsbruk og ved eksamen.

– Bakgrunnen for vedtaket er at Kunnskapsdepartementet har bestemt at egenbetalingsforskriften endres, slik at det innføres en plikt for studentene til å ha egen bærbar datamaskin, jf. forskriftens § 3-3 3. ledd, forteller Turid Høgetveit i studieavdelingen på UiA. 

UiA har fulgt opp dette og vedtatt i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder at alle studenter ved UiA fra og med høsten 2017 skal ha egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og ved eksamen.

For tiden er kravet til operativsystem slik:

PC må være utstyrt med Windows 7, 8, 8.1 eller 10. Universitetet anbefaler studentene å ha PC med Windows 10. (Windows 10 S støttes ikke).

Mac må være utstyrt med OSX 10.10, 10.11 eller 10.12. Universitetet anbefaler studentene å ha Mac med OSX 10.12.

Nettbrett som iPad, ulike produkter med Android osv kan brukes i noen sammenhenger, men ikke til alt. Blant annet kan digital eksamen ikke gjennomføres på noe annet enn Windows PC eller Mac.

I emner hvor det brukes programvare som er avhengig av mer spesialiserte eller kraftige bærbare maskiner, vil det være data-laber tilgjengelig hvor denne typen programvare kan kjøres. I særlige tilfeller kan bærbare datamaskiner lånes bort til studenter.

Hentet fra: Krav til studenters datamaskin

Tekst: Ine Rossebø Knudsen

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Forfatter

Latest Posts from Unikum

3 Comments

  1. Hva med vi som kjører Linux da, hvordan skal vi ta eksamen?

    1. Anbefaler deg å ta kontakt med UiA på telefon 38 14 10 00. Det finnes helt sikkert en løsning!

    2. Du får låne pc under eksamen i dette tilfellet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.