Tall fra Forskerforbundet viser store lønnsforskjeller i akademiske stillinger i statlig sektor.

Lønnsstatistikken viser at UiA er en av utdanningsinstitusjonene som betaler sine professorer minst. Professorene ved UiA har en snittlønn på 764,000 kroner, ifølge statistikken. Dette er 129,000 kroner mindre en NHH sine professorer som topper statistikken med en gjennomsnittslønn på 893,000.

Samtidig viser tallene at UiA er en av dem som betaler sine universitetslektorer mest med en gjennomsnittslønn på omtrent 597,000 kroner. UiB er nederst i statistikken med en gjennomsnittslønn på 552,000 for sine universitetslektorer.

Blant stillingene i akademia med over en million kroner i gjennomsnittslønn på landsbasis er rektor, professor, dekan og direktør. Av disse topper rektorene statistikken med en gjennomsnittslønn på godt over 1,1 millioner kroner.

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant deres medlemmer. Lønnsstatistikken for forskerforbundets medlemmer i statlig sektor er basert på totalt 12,332 spurte (årsskiftet 2018/2019). Statistikken fungerer som en pekepinn, og er ikke nødvendigvis helt korrekte.

Tekst: Andreas Guthe | Foto: Philip Korn

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.