Å dra på utveksling kan være en stor omveltning, selv om man ikke skal være utenlands så lenge. Ikke bare praktiske og formelle utfordringer er i vente, men også kulturelle og ikke minst språklige utfordringer.

For å gjøre overgangen til et eller to semestre som utvekslingsstudent lettere, har tyskavdelingen ved institutt for fremmedspråk og oversetting bestemt seg for å lage en liten innføring for deg som har tenkt deg på utveksling til et tyskspråklig land.

Humboldt-universitetet i Berlin, et av universitetene som UiA har utvekslingsavtale med. (Foto: hu-berlin.de)
Humboldt-universitetet i Berlin, et av universitetene som UiA har utvekslingsavtale med. (Foto: hu-berlin.de)

– Det blir et lite fem-studiepoengs-emne som går over en måned fra august til september. Slik tilpasser vi oss det tyske vintersemesteret som begynner 1. oktober. Vi retter oss primært inn mot studenter på vei ut, men også lærere som skal ha et lite opphold i et tyskspråklig land har vært i tankene når vi har satt sammen emnet, sier Ole Letnes, koordinator for tyskstudiene på UiA.

– Det kommer til å bli en relativt lav terskel på dette emnet. Litt forkunnskaper, for eksempel tysk fra ungdomsskolen, er selvsagt en klar fordel. Det er ikke noe nybegynnerkurs, men vi kommer til å tilpasse nivået til de studentene som melder seg opp til emnet. Vi har ikke angitt noen krav til forkunnskaper i emnebeskrivelsen, forteller han videre.

– Emnet er delt i tre: en del om språklære, en del om tysk uttale og ortografi og en del om samfunnsliv i Tyskland og de andre tyskspråklige landene. Vi kommer til å legge vekt på ordforråd i universitetshverdagen i delen om tysk språk, mer hverdagslige ting ellers i delen om samfunnsforhold. I tillegg blir det en innføring høflighetsfraser og små kulturforskjeller.

Det blir til sammen 18 undervisningstimer, med seks tretimersøkter. Dette er en veldig vanlig måte å holde undervisning på ved tyske universiteter, såkalte blokkseminarer. Til sammen vil det bli seks timer på hver del av emnet. Siden emnet går over bare noen uker er det vel bedre å kalle det et kurs eller seminar enn et studie.

Ole Letnes
Ole Letnes, koordinator for tyskstudiene på UiA

– Vil delen om samfunnsliv i Tyskland inneholde informasjon om hvordan man praktisk kan gjøre det enklere å oppholde seg i et tyskspråklig land i 6-12 måneder? 

– Det skal vi ikke se bort fra, sier Ole og ler litt.
– Jeg vet at ANSA Tyskland (Association of Norwegian Students Abroad) har mye utfyllende informasjon om praktiske anliggende når det gjelder å flytte til Tyskland. Men å få med seg litt informasjon fra hjemuniversitetet sitt ville vel også vært en stor fordel.

– Da jeg var på utveksling til Tyskland fikk vi ’tilbud’ om et fire ukers intensivkurs i tysk før semesterstart 1. oktober. Kurset var så vidt jeg husker obligatorisk og kostet 400 euro. Vil ikke dette emnet kollidere med et slikt kurs?“

– Ikke nødvendigvis, mener Letnes.
– Det er ikke alle universiteter og høyskoler som har slike kurs, og siden eksamen er tidlig i september kan man godt rekke å fullføre emnet og være framme ved utvekslingsuniversitetet sitt fire uker før semesterstart.

Til sist vil han opplyse om hvordan eksamen kommer til å avvikles:

– Eksamen blir muntlig med karakter Bestått/Ikke bestått i tillegg til en forprøve. Vi har også lagt opp til obligatorisk oppmøte.

Dette emnet er det eneste av sitt slag som avvikles på UiA neste semester, og er et unikt tilbud for alle interesserte. Viel Spaß!

 

Tekst: Tale Haukbjørk Østrådal – red@unikumnett.no

Foto: Targeir Attestog og Humboldt-Universität zu Berlin

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

2 Comments

  1. Hvorfor det er bilde av Humboldt? Incommings der kan ikke ta denne emne?

    1. Bildet av Humboldt-universitetet var bare meint som illustrasjon, bare for å vise eit av dei mange universiteta og høgskulane i tyskspråklege land som UiA-studentar kan reise til. Forfattaren av denne artikkelen er UiA-student som har vore på utveksling til nettopp Humboldt-universitetet.

      Emnet som saka handlar om er meint for studentar som skal reise ut frå UiA til eit tyskspråkleg universitet som Humboldt før dei har reist av stad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.