samtale2

Unikum plasserte fire håndplukkede studenter og en illustratør i et avlukket rom, hvor de ble utfordret til å lage en skisse for et nytt studenthus i Kristiansand. To timer på overtid var idéen deres i boks.

Kristiansand mangler et stort, komplekst og fleksibelt studenthus, på linje med de andre store studentbyene i Norge. Det har engasjert flere studenter til å tenke stort om sin studenthverdag.

Startet med en underskriftskampanje
I januar startet Jon Henrik Lorentzen Thorvildsen en underskriftskampanje. Han ønsket seg et større studenthus i Kristiansand, et nytt sosialt samlingssted for alle studenter.  Kampanjen ble fulgt opp med et innlegg i Unikum hvor både sistnevnte og leder for STA, Silje W. Hammerstad, ikke la skjul på at Kristiansand mangler et stort og mangfoldig studenthus, og oppfordret studenter til å engasjere seg og komme med idéer for hva slags hus de kunne ønske seg.

Med dette som bakteppe, ble følgende personer samlet i ett rom: Nevnte Jon Henrik Thorvildsen, Gidsken Sofie Utby (leder for studinekoret Lady Klukk), Roar Frisvold Skotte (Østsia-sjef) og Christoffer Daniel Barstad Bergsted (arrangementsansvarlig i fadderstyret i Kristiansand). De fikk i oppgave å diskutere og visualisere et nytt studenthus i Kristiansand, og ble bedt om å besvare følgende spørsmål: hvor i sentrum skal studenthuset være plassert, og hva bør studenthuset inneholde. Som hjelpemiddel fikk de Unikums karikaturtegner Asbjørn Oddane Gundersen, samt et bredt utvalg av fargetusjer og ark.

Tok utgangspunkt i gamle Agder Teater
Diskusjonen begynner raskt, og det tar ikke lang tid før de blir enige om hvilken plassering studenthuset bør ha, hvilket lokale som egner seg best til et nytt studenthus. Gamle Agder Teater i Kristiansand sentrum blir en klar vinner.

– Kjempefint i forhold til plasseringen, Østsia ligger ganske langt unna sentrum, sier Christoffer.

Et studenthus er gjerne komplekst, og da holder det ikke med bare én scene.

– Vi vil ikke bare ha et stort konsertlokale, som for eksempel Kick. Vi vil ha muligheten til å ha kaféer, barer, kontorer og møteplasser for studenter. Slik Samfundet i Trondheim har, sier Jon Henrik.

Viktig med en stor hovedscene
Inspirasjonen til hovedscenen i studenthuset er Sentrum Scene i Oslo. Scenen er stor, gulvet går gradvis nedover, slik at alle tilskuerne får god sikt mot scenen. Innspillene kommer strømmende, og det er ingen tvil om at alle ønsker et større lokale enn det Østisia har nå. De tar utgangspunkt i en hovedscene som har plass til 1.000 tilskuere.

tegning2
 Slik vil gruppen at scenen skal se ut

– Mye av problemet med Østsia er at vi ikke kan ha de største artistene, for det er ikke stort nok lokale, og da blir det heller ikke lønnsomt. På Østsia er det plass til ca. 360 personer, forteller Roar.

Men det er ikke alle arrangementer som bør ha ståplasser.

– Det går jo an å kombinere, slik at man har stoler under noen arrangementer og ståplasser under noen, legger Gidsken til.

Et studenthus for alle
Det er klar samstemmighet om at det nye studenthuset skal være et sted som er åpent for alle – her skal ingen ekskluderes. Huset skal bestå av flere etasjer, der kjelleren skal være et aktivitetssted med en liten scene, koselige temabarer og diverse andre aktiviteter.

– Barene skal representere studentaktivitetene som UiA har. Scenen kan ha alt fra de beste fotballkampene, til improshow der alle kan bidra, eller så kan man finne på noe man har lyst til å gjøre der. Det kan være organisert, og den kan brukes til det man vil, forklarer gjengen.

I foajéen i første etasje skal det være kafé, og et avslappende område, og i andre etasje er et åpent område, med inngang til hovedscenen. Øverste etasje består av et minibibliotek, der man kan slappe av og lese. De ser også for seg et eget bygg der blant annet STA, studentforeninger og linjeforeninger sine kontorer kan holde til.

– Det som er dumt med for eksempel stiften er at kun stiftere kan være der, og vi vil jo ha et studenthus der alle kan være, poengterer Gidsken.

Det er altså et hus som er åpent for alle, men studenter vil ha noen fordeler, slik som studentrabatter. På denne måten kan lokalbefolkningen og studenter bli mer sammenknyttet.

For få studenter som vil ut?
Diskusjonen går videre om at andre studentbyer har et veldig attraktivt studenthus, med utsolgte konserter og enorm økonomisk støtte fra studentskipnaden og andre aktører. For eksempel nevnes det at studenthuset Folken i Stavanger hadde en omsetning på 11 millioner kroner i 2014, og et overskudd på rundt 300 000 kr. Mye av årsaken til at det ikke er et stort begjær etter et tilsvarende studenthus i Kristiansand, er kanskje fordi studentene ikke har et like stort behov for å komme seg ut, sammenlignet med studenter i andre byer i Norge.

– Folk sitter tett inne. De sier jo at det er flere begravelsesbyråer enn kebabsjapper i Kristiansand, argumenterer Roar.

Til tross for at det er viktig for mange studenter å komme seg ut og være sosial og nyte gode kulturopplevelser, kan man stille seg spørsmål om det noe av den kristne kulturarven som fortsatt ligger igjen i Kristiansand og preger utelivskulturen blant studenter.

Mindre ensomhet med et sosialt samlingssted?
Hvorfor trenger Kristiansand et nytt studenthus?
– Psykiske problemer er det verste problemet blant studenter. Det sikkert slik i resten av Norge også, men jeg har hørt det er mye ensomhet blant studenter på UiA. I tillegg hadde det vært enklere å arrangere fadderuka på UiA med et felles samlested for alle studentene. Det er 3000-4000 nye studenter hvert år, og har man da et lokale på størrelse med Kick, så kan vi si at vi har et tilbud for alle de nye studentene som kommer hit, forteller Christoffer.

Og den aller viktigste funksjonen med et studenthus er at det fungerer som en sosial arena og samlingssted som inkluderer alle og enhver.

– Hvordan skal du få venner i en by der det ikke skjer noen ting? spør Roar retorisk.

tegning1
 Slik ble tegningen seende ut til slutt

Sterkt ønske om nytt studenthus
En halvtime som var satt av til å løse oppgaven, ble fort til to timer. Engasjementet var høyt, argumentene var mange, og en rekke kreative og gode ideer kom på banen. Noen av dem ble brukt mens andre ble kastet. Men det er viktig å understreke at det kan være veldig fjernt og abstrakt å visualisere et studenthus, og de legger ikke skjul på at det var en utfordrende oppgave å løse.

– Alle vet jo hva vi vil ha, men det er veldig vanskelig å legge opp noe konkret, sier Jon Henrik.

Men til tross for at oppgaven var utfordrende, så var det bred enighet om at det var spennende og interessant også. De ble fornøyd med resultatet.

– Jeg synes det var veldig bra at alle var så enige om hva Kristiansand trenger, uten å ha snakket om det på forhånd, sier Christoffer muntert.

Tekst: Nora Nussle Torvanger – Send mail
Foto: Mathias Smørvik – Send mail
Illustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen – Send mail

Forfatter

, , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Unikum presenterer: Kristiansands nye studenthus […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.