Alle poddene som jeg omtaler her, dreier seg ikke kategorisk om kun filosofi. Når det er sagt, så er det kanskje heller ikke så lett å kategorisere filosofi som noe som inneholder kun x, y, z, etc… Det skulle i grunn være mulig å forsøke problematisere prosjektet om å kategorisere noe som helst overhode, hvis en skal være litt vanskelig. Her er uansett en samling av det undertegnede vil anbefale for tankevekkende høring, og et medvirkende middel for en kontemplativ høst.  

 

Philosophize this! 

Hostet av entusiastiske Stephen West, er Philosophize this! en standard innenfor universet av filosofipoder. Fra tidlig antikk til moderne tider, dekkes mange sentrale filosofiske tenkere i noen av de viktigste intellektuelle strømningene i – fortrinnsvis – vestlig filosofi. Med vekt på innføring, gjerne med fokus på et bestemt tema eller begrep, er dette en god inngang til, og oversikt over, mye av vår filosofikanon. Det er derfor ikke overraskende at denne har vært mange ex. fil-studenters beste venn for å få noen grep om en tenker. Ofte velger West en historisk eller sosial vinkling som han kontekstualiserer sin tolkning innenfor, hvilket noen ganger gjør ideene jordnære og relaterbare, samt aktivt forfrisket i en ny kontekst – andre ganger er det risiko for tendensiøse og kanskje litt for enkle tolkninger. Dette er likevel kun en liten asterisk, som kommer med denne serien som jeg har hørt fra A–Å, og som er en soleklar anbefaling på denne lista.

For deg som ønsker å bli bedre kjent med vestlig filosofihistorie fra en engasjerende og underholdende dude.  

 

Verdibørsen 

 NRKs egne P2-bauta har en lang og stadig voksende katalog med diskusjoner om aktuelle spørsmål relatert til verdi, etikk, filosofi, historie og samfunn. Her er det mye interessant tankefôr, enten det er Verdibørsens verdipanel, representanter for norske tenketanker, humanister, akademikere eller samfunnsdebattanter som reflekterer. Dette programmet svarer godt til behovet for refleksjon rundt norsk offentlig diskurs, og kan nok være interessant både for studenter og ikke-studenter. Denne podcasten er også fin for å få bryne seg på ulike perspektiver på aktuelle saker, og en fin inngang til engasjement ovenfor dagsaktuelle spørsmål for dem som er glad – særlig – i verdispørsmål. Noen ganger er formidling av filosofi her på ganske grunnleggende nivå. Likevel kan den andre ganger være heller omfattende. Dessuten er det et bredt assortiment av idéer som òg får pusterom, så det føles aldri bortkastet å lytte til verdibørsen. Verdibørsen sendes på radio og legges ut som mindre klippede podkast-episoder. 

For deg som er interessert i å reflektere rundt aktuelle verdi- og samfunnsspørsmål.
 

Einar Duenger Bøhns filosofipod 

I samtale med akademikere og kunstnere, så vel som samfunnsdebattanter og kjendiser, hører vi UiAs Einar Bøhn diskutere klart og morsomt rundt tankevekkende klassikere. Samtalene er gode, innholdsrike, og bør være interessante både for nybegynnere og viderekommende. Bøkene som diskuteres passer flott med gjestegalleriet, hvor vi blant annet finner UiA-kollegaer Hilde Vinje (Platons Drikkegildet i Athen) og Håvard Løkke (Arisoteles´ Den Nikomakiske etikk); filosofer Arne Johan Vetlesen (Sartres Væren og Intet) og Lars Fr. H. Svendsen (Heideggers Væren og Tid); komiker Lars Berrum (Camus´ Myten om Sisofus) og biolog Dag O. Hessen (om Zapffes Om det tragiske). Med både unik formidlingsevne og en god føring av diskusjoner, er dette en veldig kul pod for både innvidde og uinnvidde. Det er et fint punkt hvor folkelig språk og akademisk ekspertise kan møtes for å formidle interessante ideer.

Sjefen sjøl har også lagd pod hvor han leser alt av Nietzsche med Kristoffer Schau, og er for tiden aktuell da han for tiden leser Kierkegaard med gjøgler Lars Berrum, og bibelen med filosof Ole Martin Moen (i hver sin podkast, respektivt).   
 

For deg som ønsker å lytte til tankevekkende diskusjoner om tidenes filosofiske og litterære klassikere.
 

The Dissenter 

Dette er en podkast jeg oppdaget nylig, og allerede har hørt en del episoder av. Her inviteres vi med av velartikulerte Ricardo Lopes på dypdykk i episodenes tema. Ledende forskere i sine felt drøfter kapitler fra sine aktuelle bøker innenfor alt fra rasjonalistisk moralfilosofi, nytenkende lingvistikk, nyanserende biologi, og aktuell psykologi, med mye mer. Noen av episodene jeg har lyttet til tar også for seg posisjoner innenfor et forskningsfelt hvor utfordrende tverrfaglige premisser blir diskutert, som er særlig stimulerende. I den ene episoden drøftes etikk i relasjon til lingvistikk, evolusjon og psykologi, og i den andre er det metafysiske, sosiologiske og biologiske premisser som vurderes innenfor lingvistikk. Dermed bør denne være interessant for deg som ønsker å få både oversikt og innblikk i fagfelts mulige posisjoner og krysningspunkt, og tankeføde for flere av verdens mange utfordringer. Med en høy frekvens av nye episoder og denne listens desidert største bak-katalog, er dette en pod en skal god tid på å høre ferdig.

For deg som ønsker å lytte til ganske involverte faglige diskusjoner innenfor et bredt spekter av forskningsfelt.

 

Closer to truth  

Den velkledde Robert Lawrence Kuhn er travelt opptatt med å intervjue ledende filosofer, teologer, fysikere, matematikere og nevrobiologer, for nettopp å komme seg nærmere sannheten om mennesket og verdenen vi befinner oss i. Her er det store spørsmål som ofte blir pedagogisk forklart av intervjuobjektet, ofte fulgt av deres egne forsøk på å besvare det, eller å forstå det på en litt annen måte. Eksisterer fri vilje, Gud, sjel, flere verdener og abstrakte objekter? Hvis ja – hvordan? Vi får høre pedagogiske oppfølgingsspørsmål som leder samtalen i et lende som gir innsikt til dem som ikke er kjent med tematikken og oversikt for dem som setter seg inn i nye tanker, løsningsforslag og nye horisonter i menneskets kunnskaper. Podcastepisodene er basert på usedvanlig flott filmede intervjuer (tilgjengelige bla.a. på YouTube) fra tv-programmer vist på PBS. I det utvidede Closer to Truth– universet finnes også en enda større katalog av materiale fra ledende filosofer og vitenskapspersoner enn i det tilsynelatende avsluttete podcastbiblioteket. For øvrig er oftest angloamerikansk filosofi (til forskjell for såkalt kontinental filosofi) representert, men det finnes også noen klipp som diskuterer østlig filosofi. Dessuten finnes det også noen klipp som tar for seg kontroversielle ideer ofte forbundet med new age-bevegelsen.  

 

For deg som vil lytte til pedagogiske forklaringer på kompliserte problemstillinger innenfor filosofi og kosmologi, fra noen av verdens ledende filosofer og vitenskapspersoner – med herlig dramatisk jingle og dramaturgi.
 

The Partially examined life  

Med en stadig voksende og imponerende katalog, og produsert av en liten gjeng amerikanere med fagbakgrunn i filosofi, får vi diskusjoner av innflytelsesrike og aktuelle filosofiske artikler og bøker. Du får for eksempel høre halvannen time dedikert til en diskusjon av tre artikler som forstår spørsmålet om hvorvidt vi har fri vilje og ansvar (i resonans eller dissonans med determinisme), hvor en episk argumentativ uenighet mellom filosof-far P. F. Strawson og filosof-sønn Galen Strawson konstrueres for lytteren (episode 93). Her gjør forklaringer og fortolkninger bruk av teknisk fagfilosofisk vokabular – som også ofte diskuteres. Denne gjengen prøver å få deg med på diskusjonen og sikter gjerne på å diskutere på en innbringende måte. Likevel er det nok noen ganger en fordel å lese teksten på forhånd og ha grep om sjangeren som diskuteres. Det er også ofte morsomt å høre uenigheter utfolde seg, og særlig nyttig å få alternative tolkninger, ekstra fakta, og andre koblinger enn de man gjør selv. De har også et underholdende intervju med John Searle.  

 

For deg som ønsker en digital vikar for kollokviegruppe i fagfilosofi og klassiske idéhistoriske tekster.

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.