Høsten 2022 ble det vedtatt at Norges forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ble erklært “persona non grata” ved Universitet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB). Her på berget har man valgt en mindre konfronterende linje, i samsvar med Norsk Studentorganisasjons (NSO) linje. 

Et raskt spørsmål til henholdsvis leder for studentparlamentet i Oslo og leder for studentparlamentet i Bergen, Oline Marie Sæther og Andrea Nesvik Voss, bekrefter begge at saken fortsatt er gjeldende i hvert fall tre år frem i tid. Ola Borten Moe er altså uønsket av studentene på UiO og UiB. Men er han det på UiA? 

I et intervju med leder for Studentorganiasjonen i Agder (STA), William Thanoothong Svendsen, kommer det frem at man her ved UiA heller vil gå for en mindre konfronterende linje. Som leder for STA er Svendsen også leder for studentparlamentet her ved Universitetet i Agder. 

På bildet: William Thanoothong Svendsen

Svendsen fikk spørsmål om saken hadde vært diskutert i de politiske foraene her på UiA. Han kunne avkrefte det, og understrekte at verken studentparlamentet eller styret i STA hadde diskutert saken ytterligere. 

På spørsmål om hva Svendsen tenkte om saken svarte han at han stiller seg bak NSOs linje, som er en dialogbasert linje. Han la i tillegg til at: 

– Erklæringen av Borten Moe som persona non grata har egentlig feilet, da det ikke ser ut til å ha hatt noen virkning på Borten Moes førte politikk.» 

Svendsen blir videre utfordret på om han tror det vil ha en virkning at flere universiteter, blant annet UiA, vil føre til større virkning på Borten Moes politikk. Svendsen svarer følgende: 

– Jeg tror ikke det. Hvis to av de største universitetene i Norge ikke har innflytelse, så ser det veldig dårlig ut hvis de andre prøver på det samme. Innflytelsen går jo bare nedover jo mindre du er. 

Det er altså en enighet om at Borten Moe gjør en dårlig jobb, men det er en uenighet mellom NSO og UiA på en side og UiO og UiB på en annen om hvordan man vil uttrykke denne enigheten. 

Svendsen vil likevel tenke seg om hvordan man skal gå frem i saken. Som allerede nevnt, så er det ingen tvil om at det er en misnøye med ministeren. Dialog har blitt forsøkt flere ganger nå, i debatter og diskusjoner i ulike medier, men uten hell. 

Konfrontert med dette forteller Svendsen at han mener at statsministeren må forstå at ministeren ikke er egnet i sin posisjon. På spørsmål om hva det er Svendsen faktisk mener, bekrefter han at det er et mistillitsforslag han ønsker skal komme fra stortinget. 

Det virker likevel som et vanskelig problem for Svendsen å få Stortinget til å forstå at det er snakk om et mistillitsforslag. Til tross for ønsket fra Svendsen, stiller han seg fortsatt bak den dialogbaserte linja til NSO. Det begrunner han i at «majoriteten av studentene fortsatt tror på». 

På bildet: Martin Jonathan Pizarro Røiseland

Vi har derfor valgt å snakke med en representant for studentene, Martin Jonathan Pizarro Røiseland, fra studentparlamentet ved Universitetet i Agder. Røiseland bekrefter Svendsens påstand om at det later til å være at majoriteten av studentene ved Universitetet i Agder fortsatt tror på den dialogbaserte linja. 

Røiseland bekrefter også at de ikke har diskutert saken om å erklære Borten Moe persona non grata i studentparlamentet. Han legger til at han heller ikke har hørt at noen har diskutert saken uformelt, altså bare som sladder. For ordens skyld er Røiseland usikker på om Borten Moe egentlig gjør en god eller dårlig jobb som minister. 

Vi prøvde også å komme i kontakt med leder for NSO, Maika Marie Godam Dal, et par ganger, men uten hell. Vi kan bare konkludere med at NSO fortsatt står på sin dialogbaserte linje, til tross for at den tilnærmingen ikke har funket enda. Spørsmålet for oss som studenter blir vel da: hvordan skal vi best uttrykke misnøye med vår minister for forskning- og høyere utdanning Ola Borten Moe? 

Forfatter

, , , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.