Bibliotekdirektør Jesper Christian Mørch sier han tar studentens tilbakemeldinger på alvor, og lover å gi dem et bedre tilbud i fremtiden.

fotografi_11

I det siste har det vært litt debatt rundt muligheten for å ha døgnåpent bibliotek på UiA etter at Universitetet i Stavanger har hatt suksess i sitt prosjekt med døgnåpent. UiS åpnet opp for at studentene kunne få adgang til biblioteket og dets leseplasser døgnet rundt, og dette gav utslag i 48% flere besøkende, skriver Byas.no. Utstyrt med microchip i bøkene, vakt til klokken 23, og Securitasvakter som sjekker innom to ganger i løpet av natten, har de enda ikke opplevd hverken stjeling eller festing i biblioteket siden de startet i august i fjor. I Facebook-gruppa «Universitetet i Agder (UIA)» har flere vist sin interesse for døgnåpent bibliotek, og i KRSbys artikkel om det samme, har de en meningsmåling hvor du kan svare på om du mener det er behov for det, og her har 249 stk svart ja, som er 77% av de som ha svart.

Vi spurte noen av studentene som brukte leseplassene i biblioteket, om hva de mener om ideen om å ha døgnåpent: – Jeg tenkte på det i stad faktisk, og jeg synes det er kjempebra, at det ikke trenger å være så strenge åpningstider, forteller ei blid Kamilla Manvik. Studenten Sølve Eggbø er også positiv, men har et litt annet syn på det; – Det hadde vært fint med lengre åpningstider i helgene. I ukedagene er jeg liksom litt forsynt etter klokka åtte om kvelden.

Biblioteket vil gjøre din studiehverdag bedre

– Hvis det er ønskelig med døgnåpent bibliotek, så må vi se om vi ikke kan få løst det, sier Jesper Christian Mørch. Det er planlagt ombygging av Vrimlehallen, og da sier Mørch at det er en god mulighet til å legge inn det som må gjøres for å kunne ha døgnåpent bibliotek. I så fall vil det innebære blant annet tiltak for sikring av verdifulle gjenstander, samt bøkene i biblioteket og en eventuell vaktordning, men dette er det ikke planer om enda. Så langt har det ikke vært noe særlig debatt om dette burde gjennomføres.

I vår kunne studentene ved UiA gjennomføre en brukerundersøkelse gitt av biblioteket, hvor man kunne si sin mening både om personalet, leseplassene, utvalg, tjenester og gi fritekstsvar. Svarene som ble gitt er nå blitt analysert, og bibliotekdirektøren mener de har fått mye nyttig informasjon. Han forteller meg entusiastisk om hvor glad han er for å få disse svarene, og hvor viktig det er for biblioteket å vite hvordan de ligger an, slik at de kan forbedre seg. Mørch forteller at sist gang det ble holdt en slik undersøkelse var i 2009/2010, og det var derfor på høy tid med en ny. – Der hvor jeg kommer fra i Danmark kjører vi den hvert år, da kan man hele tiden forholde seg til om det er ting vi er dårlige på eller gode på, og så kan man liksom benchmarke mot seg selv. Så det tenker vi å gjøre frem igjennom. Så det blir en rik mulighet for studentene å komme med sine meninger, sier Mørch. I brukerundersøkelsen var det 2 192 studenter som svarte, altså rundt 18 % av studentmassen.fotografi_2

I undersøkelsen bruker mange biblioteket jevnlig, for enten å lese, låne eller kopiere. Hvor mange av disse som kunne være interessert i døgnåpent bibliotek, er noe Mørch håper vil komme frem i en ny brukerundersøkelse til våren. I års undersøkelse sier likevel mange av studentene at de ønsker utvidet åpningstid, spesielt i eksamensperioden. Her foreslår også en del av studentene at biblioteket kan benytte ubetjente åpningstider.

– Da fikk vi se hvilke tjenester de kjenner til og ikke kjenner til. Og da kan vi se hva vi kan bli bedre på å formidle til studerende. Dette synes jeg er veldig interessant. Da kan vi se hvilke tjenester vi ikke reklamerer godt nok for, så det skal vi gjøre noen tiltak ovenfor, sier Mørch om undersøkelsen. Både når det gjelder lån av masteroppgaver, doktoravhandlinger, eller om det gjelder lån av mikrofilmleser eller LP-er, er det mange av de som svarte som ikke visste at dette var en mulighet. Samme når det gjelder de elektroniske tjenestene, så var de fleste studentene kjente med Kildekompasset, mens tjenester som EndNote, SurveyXact eller Zotero, var veldig ukjente. Zotero var det hele 91% som ikke visste om, meg selv inkludert. Men dette er altså et referansehåndteringsverktøy, ifølge Libguides.uia.no, som også var veldig ukjent for studentene.

Fremtidsplaner for biblioteket

Utenom spørsmålet om døgnåpent bibliotek, har Mørch flere tanker for fremtiden. I forbindelse med ombyggingen av Vrimlehallen kommer spørsmålet om hvordan de skal gjøre det med skrankene. I dag er det servicetorget, og en skranke for IT og for selve biblioteket. – IT har den tanke som jeg synes er helt fantastisk, at når man kommer som student, skal man ikke vite hvor man skal gå for å få hjelp, men skal bare henvende seg ett sted, og der får man hjelp, forteller Mørch. De vil at studentene kun skal trenge å henvende seg til ett sted, og likevel få all den informasjonen de trenger. Ikke bli henvist videre og videre, slik som det kan skje nå.

En annen idé er å få laget til en scene i Vrimlehallen hvor man kan ha forskjellige arrangementer. Dette er noe Mørch sier et blitt foreslått til arkitektene, men at enda ikke blitt bestemt. Han forteller at biblioteket har hatt opptil 12 arrangementer i løpet av året, og at dette er noe han gjerne vil fortsette med. Enten om det da blir på en eventuell ny arena for arrangementer i ombygginga, eller om de kan fortsette å få det til i biblioteket. I brukerundersøkelsen kommenterte flere av studentene i fritekstsvarene at det var litt for mye støy rundt leseplassene. Både fra studenter som snakker, ansatte og arrangementer. Dette er noe Mørch tar til seg, og han vil jobbe med å finne en god løsning. – Jeg har planer om å se om vi kan formidle mer av UiAs egen forskning, hvor vi har en scene der våre egne forskere kan komme og promotere sin egen forskning for interesserte, forteller Mørch. Her snakker han også om muligheten med å samarbeide med folkebiblioteket nede i byen.

Bruk biblioteket for det det er verdt

Til slutt oppfordrer bibliotekdirektør Jesper Mørch studentene til å bruke bibliotekets tjenester for det de er verdt. I undersøkelsen kommer det frem at omtrent halvparten av de spurte bruker Google når det skal finne faglig informasjon og litteratur, mens bare 31% bruker ORIA, og 12% bruker Google Scholar. – Vi bruker mye penger på at studentene skal ha tilgang til god akademisk forsking. På google finner du bare det som er gratis, og det er ofte ikke det beste. ORIA og google scholar er bedre., og sitter du på UiA, så får du tilgang til mye mer med Google Scholar, siden vi har betalt tilgang, sier Mørch. Biblioteket bruker rundt 10 millioner kroner i året for å sikre studentene den best mulige faglige informasjonen de trenger. Derfor oppfordrer Mørch til å benytte seg av dette.

fotografi_10Tekst: Katrine Tveito

Foto: Monta Birkmane

LES HELE NOVEMBERUTGAVEN HER

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.