studenter ute på en fotballbane innen temaet toppidrett

Vårin Kristina Vik (19) og Ingrid Bergland (24) er to studenter som har valgt å satse alt på fotballen, men de får ikke særlig mye igjen fra Olympiatoppen og UiA for innsatsen. 

Vik og Bergland har begge søkt om toppidrettsstatus og de har fulgt alle prosedyrene som man må gjennom som en søker til statusen. Toppidrettsstatus er en status som vil gi en idrettsutøver tilpasninger i utøverens studium. Det gjør det enklere for utøveren å kombinere toppidrett og studier. Uten statusen blir det krevende å levere gode resultater i idretten og i studiene samtidig. Det kan gjøre at utøveren/studenten må velge hva som er viktigst – skolen eller idretten. I de fleste tilfeller blir det skolen, der skolen krever obligatorisk oppmøte. Uten statusen kan utøverne, som også er studenter, få fravær som de ellers ville fått avskrevet med toppidrettsstatusen. 

Vik og Bergland spiller begge i 1.divisjon fotball, på Amazon Grimstad, men fikk avslag på søknaden som toppidrettsutøver. Begrunnelsen var at førstedivisjon i fotball for kvinner ikke anses som toppidrett. På den andre siden finnes det mannlige idrettsstudenter som spiller i OBOS ligaen, som anses som 1.divisjon for menn. De får innvilget toppidrettsutøverstatus. 

– Avslaget oppleves som urettferdig og ganske uforståelig. Vi trener like mye som herrene. En slik forskjellsbehandling synes jeg ikke er 2021 verdig, forteller Vik.  

Saken fortsetter under bildet.

en kvinnelig fotballspiller som løper over kunstgresset
Vårin Kristina Vik. Foto: Marius Simensen

De hadde begge oppfylt Olympiatoppens kvalitetskrav, bortsett ifra ett. Det ene kravet de ikke hadde oppfylt var 3.1, «Kvalitetskravene er utviklet av Olympiatoppen. Kravene er rammekrav den enkelte institusjon kan justere i samarbeid med Olympiatoppen». 

Her er andre setning i kravet viktig for å forstå hva som har skjedd. Den enkelte institusjonen, altså UiA har justert sine rammekrav slik at de kan begrunne et avslag for kvinnelige idrettsstudenter som søker om toppidrettsstatus, med at førstedivisjon i fotball for kvinner ikke anses som toppidrett. 

Hvem er det som bestemmer dette? Definisjonen av toppidrett er som regel akseptert når idretten spilles på et nasjonalt eller internasjonalt nivå. Spørsmålet blir da: anser Olympiatoppen, i lag med UiA, at kvinnelige utøvere i 1.divisjon fotball ikke spiller på et nasjonalt nivå? Til tross for at eksempelvis Vik og Bergland reiser landet rundt for å spille? 

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] november skrev Unikum om Amazon Grimstad (1.div) spillerne Vårin Kristina Vik (19) og Ingrid Bergland (24), som fikk […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.