Det har kanskje slått deg at det kunne vært spennende å studere utenlands eller i det minste ta et år utveksling gjennom et av Norges universiteter.  Et år i utlandet eller en hel grad fra et utenlands universitet vil først og fremst gi deg språk- og kommunikasjonskunnskaper, men også kulturforståelse. Alle er gode egenskaper som vil komme til nytte for deg nå og i fremtiden.

Universitetet i Agder har utvekslingsmuligheter over hele verden med flere veldig gode universiteter. UiA har blant annet 130 europeiske Erasmus-partnere (som Erasmus-student får man tilleggsstipend for å studere innenfor Europa), Nordplus stipendiat og mange andre særegne avtaler gjennom gitte samarbeidsuniversiteter over hele verden.

Kanskje bare ta utdanningen i Norge, mye billigere og tryggere? Skal uansett bare jobbe i Norge etter studiene, tenker du kanskje? Hele 40 % av Norges BNP kommer av eksport, sannsynligheten for en ”internasjonal” jobb er stor i dagens globale verden, en verden som stadig blir mer global. Det er klart at din fremtidige arbeidsgiver ser etter en som er villig til å skille seg ut i mengden. Gjennom utveksling får man som sagt kunnskap om språk og kultur, men du setter deg også inn i en fremmed situasjon. Gjennom utveksling viser du at du tør å utfordre deg selv. Du må være uredd!

Norge er avhengig av gode hoder for å lykkes i fremtiden, gode hoder som kan utvikle nye produkter og tjenester. Norge er avhengig av innovasjon for å overleve i fremtiden når oljebrønnen er tom. Norge vil da også være avhengig av handel med omverdenen. Statistisk sentralbyrå kom i 2012 med en økonomisk analyse om utdanningsbehovet for Norges fremtid. Analysen kommer frem til at estimert etterspørsel etter ingeniører, realfagsutdannede og lærere vil være større enn tilbudet, mens trenden for utdannelse innenfor økonomi og administrasjon, sosiologi og samfunnsfag er stikk motsatt. Viktigheten av å skille seg ut kan være avgjørende i den fremtiden som er i vente for visse studentgrupper.

Med lånekassen, som er villig til å gi 94 400 i året i basisstøtte, med muligheter for reisestipend og lån til skolepenger, samt muligheter for ’ekstrastipend’ gjennom spesialavtaler mellom universiteter/høgskoler og andre internasjonale stipendordninger er utveksling en åpen mulighet for alle Norske studenter. Utveksling vil helt klart gi deg som student ekstra kompetanse og erfaringer som vil kunne åpne dører i fremtiden som ellers kanskje ikke ville stått åpne.

Tekst: Ulrik Teigen Vermedal (Mercurius Studentforening) – www.mercurius.no

Foto: Privat – red@unikumnett.no

Illustrasjon: www.hig.no/utveksling

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.