Er du bevisst på hvem du stemmer på? Unikum stiller seg kritisk til om stemmene som blir avgitt under valget av nytt Studentparlament er gitt som følge av høyt blodsukker gjennom vaffelspising eller gjennom engasjement og bevisstgjøring rundt kandidatene.

Årets studentvalg er i gang og vi får snart vite hvem representantene for neste års Studentparlament blir, og hvis du har sett forskjellige representanter stå på stands for å samle stemmer ved å steike vafler til velgerne, har du vært vitne til hvordan demokratiet ved UiA kanskje ikke fungerer.

Studentparlamentskandidat Anders L. Hurum har dette å si om valgprosessen:

Anders HurumDSC_0425 (3)2Studentrepresentantene ved UiA velges på en altfor useriøs og udemokratisk måte i forhold til andre norske universiteter. Slik det fungerer i dag, avgir man stemmer inne på fronter der enkeltkandidatene som til slutt vinner, vinner ved å ha gitt bort en haug med vafler i lunsjpausene. Dette er ikke hvordan man skal vinne demokratiske valg i et moderne Norge, ei heller på et moderne universitet som Universitet i Agder. Jeg som student og studentparlamentskandidat krever urne- og listevalg.

Studentparlamentet ved UiA er øverste beslutningsorgan for Studentorganisasjonen i Agder (STA), som igjen har veldig mye å si for hverdagen til studentene ved UiA. Dette valget berører alt fra verktøyene til teknologifakultetet til kantinematen, og studentparlamentsvalget burde derfor bli tatt langt mer alvorlig enn det blir. Studentparlament finnes ved de aller fleste Universiteter i den vestlige verden, og de er bygd på den samme demokratiske tankegangen som styrer dette landet. Parlamentet er satt sammen av studenter som stiller til valg, men det er her det begynner å rakne for parlamentsvalget ved UiA. Valget er ikke gjort gjennom valglister på samme måte som det blir gjort ved alle andre demokratiske og seriøse representantvalg i Norge; avstemningen skjer digitalt inne på fronter.

Det er med veldig god grunn at vi har listevalg ved Kommunevalg, Fylkestingsvalg og Stortingsvalg. Det er fordi kandidater må vinne troverdighet blant sine medmennesker for å bli valgt. Man stemmer vel ikke på noen man ikke har tro på og som ikke har din tillit? På samme måte kan ikke kandidater komme seg høyt opp på lister uten tillit fra folk. For det er nettopp dette demokrati handler om. Folkestyre. Problemet med å ikke ha valglister ved UiA er at dette fører til et vaffelvalg. For kandidater handler det ikke om å vinne troverdighet ved parlamentsvalget på UiA, det handler om å vinne stemmer. Ved å ha et frontervalg som UiA har, så kan kandidater bytte til seg stemmer mot vafler i lunsjpausen. Dette er demokratisk galskap.

Jeg ønsker å endre på dette og stiller derfor til valg ved Studentparlamentet. Dersom du stemmer på meg kommer jeg til å jobbe for valglister slik at UiA kan smykke seg med et profesjonelt demokrati, og ikke et vaffeldemokrati slik som det er i dag.

 

Tekst: Helen Mehammer -nett@unikumnett.no 

           Anders L. Hurum – nett@unikumnett.no

Foto: Privat/Arkiv – nett@unikumnett.no

Forfatter

, , , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] Under studentvalet i 2014 sendte kandidat til Studentparlamentet, Anders Hurum, inn debattinnlegget «Vaffelvalget» til Unikum. Han kravde då urne og listeval, for at kandidatane skulle framstå som truverdige. Han meinte at […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.