Talentjakten til Talk Forum er ved veis ende, og 12 talenter ble onsdag 18. januar kunngjort på Rederiet i forbindelse med fagdagen til linjeforeningen, Rhetorica.

Alle de utvalgte talentene på scenen på Rederiet. Nederst til venstre står initiativtaker bak Talentjakten, Per Andrew Lier. Foto: Ragnhild Hoem

Talentjakten er et talentprogram der studenter i Agder får muligheten til å knytte et tettere bånd til anerkjente bedrifter i Agder. Jakten startet vinteren 2011, og utbyttet ble 12 studenter fra UiA som representerer en variert sammensetning av ulike utdanningsbakgrunner. Flere av talentbedriftene i tillegg til representanter for næringslivet og Universitetet, var til stede på arrangementet.

Skryter av talentprogrammet

Regiondirektør for NHO Agder, Siri Mathiesen, åpnet med å rose initiativet til talentprogrammet, som bidrar til å dekke et behov i regionen. Hun benyttet også sjansen til å fortelle hvilken unik læringsmulighet dette er for studentene som deltar. Konserndirektør for Agder Energi, Finn Rune Johansen, var også svært positiv til programmet, og kunne fortelle at de er stolte av å være en av deltakerbedriftene i Talentjakten.
–    Dette gir oss en mulighet til å vise det mangfoldet vi har i vår organisasjon samtidig som vi får muligheten til å bli kjent med talentene, sa Johansen fra podiet på Rederiet.

Krevende utvelgelsesprosess

Representant for Manpower, Steinar Instefjord, kunne fortelle at utvelgelsen var krevende og at det var flere gode kandidater. Kriteriene som ble vektlagt var blant annet karakterer, tidligere erfaringer og engasjement blant studentene. En av de 12 studentene som er plukket ut til det eksklusive lederprogrammet er Daniel Schmidt.

Verdifull erfaring

Daniel Schmidt mottok heder og ære fra en av initiativtakerne bak Talentjakten, Hege Marie Mandt, og ansvarlig for talentseleksjonen, Steinar Instefjord fra Manpower. Foto: Cecilie Hovde

Daniel Schmidt ser på dette som en spennende mulighet til å bli kjent med bedrifter i regionen og til å lære mer om hva det vil si å være en leder. Denne erfaringen tror han vil komme godt med når han om ett år er ferdig med mastergraden i samfunnskommunikasjon. Hvorfor han ble valgt ut synes han er litt vanskelig å si, men han tror at engasjementet hans kan være en årsak.
–    Sannsynligvis skyldes det en blanding av arbeidserfaring og utdanning. Det at jeg har vært engasjert i mye også ved siden av studier og jobb tror jeg teller positivt.
I løpet av programmet forventer han å møte flere interessante næringslivsledere og få innsikt i deres arbeidshverdag.
–    Jeg håper å få høre litt om hva slags erfaringer og utfordringer de har støtt på i sine roller som ledere, og at jeg får noen nye perspektiver på hva det vil si å være en god leder, avslutter Schmidt.

For mer informasjon om Talentjakten les vår foregående artikkel.

 

Tekst: Cecilie Hovde – cecilie.hovde@unikumnett.no

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.