Vanskelige tider for linjeforeninger 

Ved Universitetet i Agder finnes det mange forskjellige linjeforeninger, som hver dekker sine studieretninger, eller andre former for interesse og aktiviteter for studenter. Det kan være svært givende både å være medlem i slike linjeforeninger, og å sitte i styret hos linjeforeningen på ens studieretning. Men til tross for dette, er det ikke enkelt å drive linjeforening. Selv er denne skribenten engasjert som arrangementansvarlig for linjeforeningen for historiestudentene, og det kan tidvis være vanskelig. Utfordringene kan variere fra å engasjere og rekruttere studenter, til å arrangere sosiale treff.

For andre linjeforeninger kan det være verre; Unikum kjenner til at minst en linjeforening har måttet legge ned i nyere tid. Ingen i styret hos den aktuelle linjeforeningen, som frem til nedleggelsen representerte studentene ved et studium hos Fakultet for Humaniora og Pedagogikk på UiA’s campus i Kristiansand, ønsket å stille til intervju til denne saken. Men per melding blir det bekreftet at linjeforeningen måtte legge ned, og linjeforeningens Facebook-side viser at linjeforeningen kan se ut til å ha slitt en stund med å engasjere studenter.  

Forventer ikke arrangementer 

En av linjeforeningene som har hatt vanskelige tider, men som nå har klart å ta seg tilbake, er Sopia. Sopia er linjeforeningen for pedagogikk og spesialpedagogikk, med tilholdssted på Campus i Kristiansand hos UiA. Unikum møter Sopia’s nylig tiltredte styreleder, Joel Schow, på Campus. På spørsmål om det er vanskelig å engasjere studenter til arrangementer får vi opplyst at det kan være en utfordring og vanskelig;  

– Jeg føler at viss en ser studenter generelt, i hvert fall de under foreningen vår, så har ikke de forventning om at det skal komme noen sosiale arrangementer. Joel poengterer at det også kan ha sin forklaring på hvorfor studenter ikke forventer at det skal komme sosiale arrangementer, og peker blant annet på den siste tiden hvor det har vært lite arrangementer som en medvirkende årsak.

Joel Schow // Foto: Privat 

 

Klarer dere å engasjere studenter når dere er ute og promoterer arrangementene deres? 

– Ja det er det vi prøver på, og vi har våre kanaler til dette, men disse kanalene har også vært vanskelige å få tak i, grunnet en vanskelig overgang mellom styrene.  

På spørsmål om Sopia opplever problemer tilknyttet til rekruttering av styremedlemmer til linjeforeningen får vi opplyst fra Joel at det har sine problemer og utfordringer. Det pekes til at studenter kan ha en oppfatning av at det er mye jobb involvert i å sitte i et styre i en linjeforening – noe det også er og særlig da når det kommer helt nytt styre inn og en må få foreningen opp og gå administrativt og få den opp til bok.  

Føler du at det er et godt samarbeid mellom dere i Sopia og fakultetet deres? 

– Jeg tror det kan bli litt bedre. Fra fakultetets side er det stort ønske for å engasjere flere studenter, men samtidig så kan ikke de gå inn og styre i linjeforeningene. Men jeg tror jeg vil oppfordre dem som er i linjeforeninger om å forsøke å ta kontakt med sine fakulteter, og også at de bør ta kontakt med andre linjeforeninger som ligger under samme fakultet som dem.  

 

Tøft for mange studenter 

Unikum kontakter rådgiver og kontaktperson for linjeforeningene ved Fakultet for Humaniora og Pedagogikk, Svein Heddeland, om linjeforeninger ved UiA. På E-post får Unikum bekreftet at minst en linjeforening (Den som ble omtalt i starten av saken, skribents. Anmerkning) har lagt ned da foreningen ikke klarte å finne nytt styre til å ta over. Men det finnes heldigvis lyspunkter, da vi får opplyst at mens en linjeforening har måttet legge ned, så har andre kommet seg tilbake igjen – en slik linjeforening er Sopia som er omtalt tidligere her. Heddeland sier at det er en viktig rolle linjeforeninger spiller ved UiA; 

– Vi vet de siste årene har vært tøffe for mange studenter, og linjeforeninger spiller derfor nå en særlig viktig rolle for å skape gode møteplasser for våre studenter. Aktive linjeforeninger står helt sentralt i å skape gode studentmiljøer og ikke minst en levende Campus.  

Heddeland sier avslutningsvis at det er et ønske fra Fakultetet å være nærmere på linjeforeningene, og at de ønsker at den nå nedlagte foreningen skal kunne klare å gjenoppstå i løpet av det neste studieåret som kommer til høsten.  

Lyspunkter til tross for vanskelige tider 

Men til tross for at det er de som sliter med sine linjeforeninger, så finnes det heldigvis dem som opplever at de gjør det bra med sine linjeforeninger. Unikum kontakter to linjeforeninger, Politicus – Linjeforeningen for Statsvitenskap, og Biofactum – Linjeforeningen for biologiske studier.  

Leder for Politicus, Mats Fiol Lien, forteller Unikum på e-post at de er fremdeles er preget av pandemien som har vært de siste årene, men at linjeforeningen har fått til flere arrangementer.  

– Vi har hatt alt fra Halloween-fester til faglige arrangementer med fokus på krigen i Ukraina med godt oppmøte, kan Lien fortelle til vår skribent. Lien sier det har vært avgjørende for linjeforeningen med et godt motivert styre som har lagt ned betydelig innsats og hatt fokus på inkludering, men at det også har vært et godt samarbeid mellom foreningen, andre studentforeninger, og instituttet. Lien roser også studentene ved Statsvitenskap; – Etter mitt skjønn er studentene på statsvitenskap blant dem med mest engasjement på UiA.  

Lien sier avslutningsvis at det gjenstår fremdeles en del ar arbeid for å nå ut til flere, og særlig dem som ikke helt har funnet seg en flokk enda. Han oppfordrer til at selv om studenter ikke kjenner så mange, eller ingen for den del, på linjeforeningens arrangementer, så skal en uansett kunne komme og føle seg velkommen.  

 

Biofactum er en relativt ny linjeforening får vi fortalt på e-post fra leder Celine V. Strand, hvor papirarbeidet for foreningen kom på plass i mars 2020. Foreningen har derfor ikke erfaring med hvordan det var før pandemien kom, men Strand kan fortelle at det etter at tiltakene ble fjernet i det nåværende semesteret har vært en økning i engasjementet fra studentene. Strand opplyser at de har blitt positivt overrasket over oppmøtet på arrangementene; 

– All promotering vi gjør er via sosiale medier, og her legger vi merke til at engasjementet blant studenter er lavt. Få trykker «skal» på arrangementer eller like poster, som kan virke litt demotiverende for oss i styret. Sjokkerende nok får vi godt oppmøte på alle arrangementer vi har, og har derfor bestemt at vi kun skal bruke sosiale medier slik vi gjør nå 

Strand forteller videre at styret er et engasjert team, som alle er motiverte til å lage studenttiden bedre for alle. Strand sier videre at linjeforeningen ikke er en stor forening, og at mange av arrangementene legges til rette med tanke på antall studenter.  

Forfatter

, , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.