Den tidligere oppsagte førsteamanuensen i juss ved UiA blir nå gjeninnsatt i sin stilling for andre gang i år. Tingretten ga Universitetet i Agder medhold i at oppsigelsen var gyldig, men pålegger universitetet nå for andre gang å betale tapt lønn og saksomkostninger til professoren.

Kjennelsen fra Kristiansand tingrett i juni sier at oppsigelsen er gyldig og at mannen må fratre sin stilling innen 1. september.

Imidlertid blir mannen nå gjeninnsatt i påvente av rettskraftig dom i ankesaken.

UiA ble i februar dømt til å dekke mannens saksomkostninger og utbetale lønn. Lønnsutbetalingene ble i utgangspunktet stoppet forrige høst. Nå har UiA tapt igjen og må dekke ytterligere lønn, samt saksomkostninger på 30 000 kr.

– Han er selvsagt fornøyd med å være tilbake i arbeid. Han har fortsatt et stort engasjement for å drive forskning og undervisning ved UiA. Samtidig kan vel alle forestille seg hvilken enorm belastning denne snart to år gamle saken har vært for vedkommende og hans familie. Saken har også bidratt til usikkerhet blant kollegaer ved Handelshøyskolen, sier tillitsrepresentant Otto Andersen.

– Jeg har ikke behov for å kommentere dette, utover at vi alltid respekterer rettskjennelser og domsavsigelser, sier UiA-direktør Tor Aagedal.

Kilde: fvn.no

Tekst: Anette Nyhagen – nett@unikumnett.no

Foto: Martin Hagen Aakre/privatfoto

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.