Mandag forrige uke skrev Unikum at både SiA Helse og Velferdstinget gikk inn for at det skal bli dyrere og vanskeligere å få refundert penger dersom man har høye helseutgifter som student. 

Selve avgjørelsen var det kun SiA sitt styre som kunne ta og torsdag var saken oppe på deres styremøte. De stemte for skjerpelser i regelverket.

Det inkluderer:

  • Studenter kan ikke søke refusjon fra privat psykolog som ikke mottar driftstilskudd.
  • Tannlegerefusjon skal fortsatt begrenses til det som er akutt og oppstår i studietiden. Tannrens, undersøkelse og kosmetisk behandling anses for eksempel ikke som akutt.
  • Egenandelen økes fra dagens nivå på 500 kroner.
  • Være strengere mot ufullstendige søknader

Siden helsekassen opplever stor pågang i slutten av vårsemesteret var det også et ønske om å begrense det vinduet hvor studentene kan søke refusjon. Her satte derimot styret foten ned.

Er dekket i ferie

– Velferdstinget ønsket å forkorte noe av perioden for når studenter kan søke om refusjon. Vi vedtok at studenter kan søke om refusjon i semesteret etter at de har vært ute med penger til behandling (etter de andre retningslinjene) med forutsetning om at de har vært studenter semesteret før og etter behandlingen, sier styreleder og student Silje W. Hammerstad.

Det vil si at man kan søke om refusjon i høstsemesteret så lenge man var student i vårsemesteret og fortsatt er det i høstsemesteret, dersom man har utgifter i sommer- eller juleferie.

Forslaget om å være strengere mot ufullstendige søknader ble også godkjent, men SiA-styret har en litt annen tolkning enn SiA Helse rundt hvordan dette skal foregå i praksis. SiA Helse var forrige uke tydelig i Unikum på at studenter ikke skulle ha mulighet til å søke på nytt dersom første søknad ble avslått.

Bruker mye tid på søknader

– I reglementet nå står det jo at ufullstendige søknader ikke blir behandlet. Det som har vært praksis, slik jeg forstår, er at SiA Helse har brukt mye tid på å skrive søknader for studenter, og hjulpet de mye. Å være strengere vil si å for eksempel gi et avslag på bakgrunn av ufullstendig søknad, og ikke bruke like mye tid på å fylle ut skjemaer for studenter, sier Hammerstad.

– Er deres tolkning kommunisert ut til SiA Helse sine ansatte?

–Protokollen fra møtet er ennå ikke godkjent. Den er ute nå for godkjenning fra styret. Når dette er gjort, vil disse tingene bli avklart med SiA Helse, svarer hun.

Du kan lese om SiA Helse sin begrunnelse for å skjerpe regelverket her. 

Vi gjør oppmerksom på at punktet om å være strengere med søknad er redigert. Unikum tok ved publisering utgangspunkt i SiA Helse forståelse av forslaget, før styret senere på ettermiddagen gjorde Unikum oppmerksom på at de hadde en egen tolkning. 

Tekst: Matias Smørvik

Forfatter

Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. Sia helse føyer seg inn under den blå/brune regjeringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.