Velferdstinget vedtok onsdag 29. Januar en massiv endring i reglementet for fordelings av penger til student- og linjeforeninger. Nå får alle linjeforeninger driftsmidler et grunnbeløp på 3000-5000 i semesteret som de kan bruke på hva de vil, uten å spesifisere hva de skal brukes på. I tillegg vil nye foreninger fra høsten 2020 få utbetalt beløpet umiddelbart, hvor de før måtte ha ventet til oktober for å søke om penger de ikke ville fått før vårsemesteret. Endringen er basert på samtaler med engasjerte studenter og basert på borgerlønn-modellen.  

Velferdstinget i Agder er ansvarlige for all fordeling av penger til student- og linjeforeninger i fylket. Dagens ordning har man i følge VT-leder Thomas Johnsen i en årrekke fått tilbakemeldinger på at er komplisert, spesielt for nye ledere i mindre foreninger som ikke har et eksisterende nettverk som kan hjelpe dem i søknadsprosessen. En gang i semesteret får alle foreninger søke om driftsmidler og investeringsmidler for kommende semester. Her må det gjøres rede for hva de har gjort og hva de skal gjøre videre, ved å sende inn regnskap for de to foregående periodene og budsjett for perioden det søkes penger for. Man går ikke fullstendig bort fra dette systemet, men med innføringen av “borgerlønn”, behøver man kun å benytte seg av den eksisterende søknadsprosessen for driftsmidler utøver grunnbeløpet på 3000-5000 kr per semester. Dette medfører en enorm forenkling av søknadsprosessen for foreningene.  

Det stilles et krav om minst åtte medlemmer med et styre på minst to personer med minst en leder og en nestleder med økonomiansvar. Mindre foreninger med opptil 30 medlemmer kan forvente 3000kr per semester, mens de mellomstore (30-50) kan forvente 4000. De store foreningene som KSI og Unikum kan forvente 5000 kroner per semester.  

Grunnbeløpet kan man bruke på så godt som hva man vil til å drifte foreningen, med unntak av alkohol. For de fleste foreninger er det i praksis snakk om grunnleggende utgifter som domeneleie, bankgebyrer, kontorrekvisita og arrangementsrelaterte utgifter. Men to ting en ikke har kunnet søke om, blir nå også mulig å bruke grunnbeløpet på: møtemat og betalt promotering.  

 – Jeg har vært i møte med veldig mange folk for å finne ut hva som er de relle behovene. Det er promotering og møtemat. Vi vet at når du har møtemat, er det lettere å få folk til å møte opp, sier Thomas Johnsen til Unikum.  

I tillegg blir det betydelig enklere for de som skal starte nye linjeforeninger. Når du starter en ny forening, kan du får grunnbeløpet utbetalt umiddelbart. Med dagens ordning ville man, gitt at man startet en forening i august måttet vente til oktober for å søke og januar for å motta sine første driftsmidler.  

Jeg advarte deg om at dette var en stor greie. Dette blir det største VT gjør hele året.  

Man kan søke om “borgerlønn” allerede i mars og de første mottakerne kan forvente å få beløpet utbetalt ved semesterstart høsten 2020.  

Tekst: Vegard Møller 

Forfatter

, ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.