Vikariat, deltid, midlertidige stillinger og mer farger mange studenters hverdag ved siden av studiene. Med på lasset til slike stillinger kan det komme dårlige arbeidsvilkår.  

Studenters rettigheter er kanskje viktigere å vedlikeholde enn noensinne. Det siste året har mange måtte søke om ekstrastipend på grunn av permittering gjennom deltidsjobb, noe de aller fleste er avhengige av for å komme seg gjennom studiet. En organisasjon som arbeider for studenter i jobb er Landsorganisasjonen (LO), som har eget medlemskap for studenter.  

Unikum la ut en spørreundersøkelse tidligere i år for å se hvor mye folk visste om LO Student og LO i sin helhet. Når spurt om de hadde hørt om LO før, svarte 57,9% ja. Samtidig var det få som kjente til LO Student, ifølge undersøkelsen. Når spurt om kjennskap til LO Student, svarte 84,6% at de ikke visste hva det var.  

Et trygt og rettferdig arbeidsliv 

For å vite mer om hva LO betyr for studenter tok Unikum kontakt med studentrådgiver i LO, Munir Jaber. 

– LO står for Landsorganisasjonen i Norge og er en hovedorganisasjon, sier forteller Jaber.  

Han legger til at det er en slags paraplyorganisasjon for alle som er tilsluttet fagforeninger i forbindelse med deres jobb. Det viktigste LO og forbundene gjør er å ivareta interessene til alle som er i jobb. Slik at de får best mulig lønn og rettigheter.

LO er arbeidernes organ for å sikre et trygt og rettferdig arbeidsliv. Dette kan være et nyttig verktøy for studenter å ha i ryggen i møte med et nytt og ukjent arbeidsmiljø. 

Hvilke rettigheter har studenter rundt jobber?  

– Studenter har rett på å få en skriftlig arbeidskontrakt. Halvtime pause hvis man jobber i 7,5 timer (betalt pause om du må være tilgjengelig). De har rett på lønnslipp. Feriepenger på enten 10,2 eller 12 prosent. Vaktlistene minst to uker før du skal jobbe for forutsigbarhet. Dette er noe av rettighetene studenter har i sommerjobb eller deltidsjobb, forteller Jaber 

Han sier at dersom man er medlem i et LO-forbund så får man hjelp og støtte om det skulle være noe som skjer på jobb. 

 Vi blir også kontaktet om karrieretips og hjelper studenter med CV, arbeidskontrakter osv. For det er vanskelig å ha oversikt over alt helt alene. Særlig når man kanskje akkurat har flyttet ut hjemmefra eller bor i kollektiv og ikke kan alle reglene i arbeidslivet. Man får også innboforsikring inkludert i medlemskapet som gjør at man får en mindre ting å stresse over som student. 

Hva koster det å være med i LO? 

 Dersom man melder seg inn i LO Student betaler man 250 kroner hver 6. måned. Da får man også med i tilbudet bedre BSU-rente, rabatt på hotell og leiebil, og innboforsikring blant flere ting. Om man er interessert kan man søke på lo.no og trykke seg inn på student.

Forfatter

, , , , , , , , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.