Hvordan vil dere jobbe for å ivareta studenters og ansattes psykiske helse våren 2021?

Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA 

Rektor ved NLA, Sigbjørn Sødal
Foto: NLA/Jo Stevenson

Opptatt av studentenes psykiske helse 

Smittesituasjonen varierer litt mellom NLAs studiesteder i Oslo, Bergen og Kristiansand, men på alle studiestedene er vi blitt stadig mer opptatt av studentenes psykiske helse etter hvert som pandemien trekker ut. 

Å legge til rette for at studentene fortsatt kan møtes på campus, tror vi er noe av det viktigste vi kan bidra med ved NLA Kristiansand på Gimlekollen. Studentene har meldt tydelig fra om behovet for fysisk undervisning, og så sant smittesituasjonen tillater det, blir undervisningen fysisk våren 2021. Også når den kanskje må gå helt eller delvis digitalt, vil vi så langt mulig holde campus åpen slik at enkeltstudenter og mindre grupper kan bruke kantina, biblioteket og grupperom. Studentene og de ansatte spiser sammen i kantinen, og en gang i uken tilbys gratis lunsj. 

Forelesere forsøker også å legge til rette for personlig kontakt med og mellom studentene gjennom tiltak som kan være små hver for seg, men som i sum kan bety noeeksempelvis digitale friminutt på zoom med quiz og studietips, og ved at mye digital undervisning skjer i samtaler i mindre grupper. 

Vi vil fortsette å informere om og legge til rette for bruk av samtaletilbudet både ved NLA Høgskolen og ved SiA Helse. NLA Høgskolen har egen prestetjeneste og samtaletjeneste, der de som bidrar har ulik bakgrunn. Studentene kan ta kontakt hvem de vil, uavhengig av studiested. Samtalene kan foregå fysisk der det er mulig, men også over telefon eller zoom. 

På grunn av pandemien kom det ingen nye internasjonale studenter til NLA denne høsten. For de som er her, vil vi tilby fysiske samlinger når det er mulig, alternativt digitale sosiale samlinger. Vi vil også koble studentene mot ISU (International Students’ Union of Norway), som nettopp har relansert et nettverk i Kristiansand. 

I nær fremtid skal NLA-ledelsen møte ledelsen av studentparlamentet for få deres innspill til hvordan vi sammen best kan legge til rette å styrke det psykososiale miljøet. Situasjonen tas også opp i NLAs læringsmiljøutvalg. 

 

Sunniva Whittaker, rektor ved UiA 

Rektor på UiA, Sunniva Whittaker
Foto: Jon-Petter Thorsen

Hurtigarbeidende utvalg og mer kommunikasjon 

UiA mener det er viktig å jobbe for å forebygge ensomhet gjennom aktiviteter, så vel som å hjelpe studenter som sliter psykisk. Vi jobber tett med både STA og SiA Helse.  For å få nye ideer og tiltak er det nedsatt en tverrfaglig gruppe med representanter fra STA, SiA og fra vitenskapelig og administrativt ansatte ved UiA.  

Gruppen ser spesielt på: 

  • Hvordan kan vi bistå studenter som sliter med ensomhet og motivasjon?  
  • Hvordan kan det jobbes med inkludering og studentaktive læringsformer – tips til undervisere og studenter om samarbeid. 
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for sosiale aktiviteter i mindre grupper og skape flere treffpunkter for studenter?  

Hvis noen av leserne har gode innspill er det bare å melde ifra!  

Det er også mange studenter som lurer på hva som er lov i henhold til smittevernreglene og derfor skal det også utarbeides lett tilgjengelig kommunikasjon om de ulike tilbud.  

Vi føler også et spesielt ansvar for de internasjonale studentene, som gjerne mangler et nettverk. I begynnelsen januar kommer det omtrent 150 innreisende utvekslingsstudenter. De må i karantene før de kan komme på UiA eller bo i hybel med norske studenter. UiAs internasjonale kontor jobber med et program som sikrer disse studentene daglige digitale aktiviteter i karanteneperioden og skal også følge dem gjennom semesteret. Internasjonale studenter som skal ta hele graden sin ved UiA følges opp særskilt i tillegg av internasjonalt kontor.  Her oppfordrer vi også våre norske studenter til å ta kontakt med de internasjonale studentene og å inkludere dem i aktiviteter! Vi har alle et felles ansvar for å gjøre livet lettere for hverandre! 

Forfatter

, , , ,
Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.