Begrunnelsen bak ønsket om å slå sammen den norske fadderordningen med buddyordningen er at utenlandske studenter skal få bedre kontakt med norske studenter, sier nestleder i STA, Kristian Bjelbøle Bakken. ESN Agder mener det finnes bedre måter å løse utfordringen på.

– ESN Agder kommer ikke til å gå inn for en sammenslåing med Fadderstyret. Vi er to veldig forskjellige organisasjoner. Selv om fadderprogrammet og buddyordningen kan fremstå som to like organisasjoner, så er de ikke det, sier buddymanager Ida Marie Norin til Unikum.

– På hvilken måte er de ulike?

– Både buddyordningen og faddersystemet sørger for at nye studenter får en fadder, men det er bare én av tingene vi driver med. Vi er en frivillig studentforening under ESN International, og har aktiviteter gjennom hele året. Vi kjører også buddyprogrammet både vår og høstsemester, fortsetter hun.

Det var i februar at Studentparlamentet ved UiA vedtok en strategi for inkludering av internasjonale studenter. Dokumentet er ført i pennen av STA. Et av punktene heter at: “Fadderordningen og ESN bør slås sammen for lage et bedre fellesskap gjennom studieåret og for å ha en felles introduksjonsuke for internasjonale og norske studenter.”

Studentparlamentets autonomi

Kristian Bjelbøle Bakken er nestleder i STA. Han verdsetter ESN Agder og påpeker at de er en av de største studentorganisasjonene man har i Agder. Likevel mener han at Studentparlamentet har sin rett i behold da de vedtok strategi for inkludering.

– Dette handler om hvordan vi utarbeider politikk. ESN Agder var med på et tidlig stadium, også har Studentparlamentet all makt til å bestemme hva de vil. Studentparlamentet fattet det vedtaket som ligger nå, forteller Bakken til Unikum.

– Forstår du kritikken fra ESN Agder om at de ikke har blitt involvert?

– Ja, til dels. Men samtidig så mener jeg at Studentparlamentet må få lov til å vedta den politikken de ønsker. Så har andre lov til å reagere på det, og jeg synes det bare er fint at det blir litt diskusjon rundt temaet. Jeg synes ikke Studentparlamentet skal tenke for mye på hva andre mener når de vedtar sin egen politikk.

Tettere samarbeid

Norin mener sammenslåing kan virke som en lettvint løsning i teorien. Organisasjonene er derimot svært ulike og dette gjør det vanskelig med en sammenslåing. Samtidig erkjenner hun at det er et problem med integrasjon mellom norske og internasjonale studenter. Dette gjelder imidlertid ikke bare ved Universitetet i Agder, men ved alle norske universiteter.

Det er allerede satt i gang konkrete tiltak for at utenlandske studenter skal få bedre kontakt med norske studenter.

– Det siste året har vi jobbet mye for å få til et samarbeid mellom fadder- og buddyordningen. Fra høsten av har vi et nytt prøveprosjekt hvor fadderne i fadderprogrammet får mulighet til å takke ja til å ha internasjonale studenter i gruppene sine. De internasjonale studentene har dermed ikke bare mulighet til å bli med i en buddygruppe, men får også mulighet til å bli med i en norsk faddergruppe for å bli kjent med litt flere norske studenter også utenfor ESN Agder, sier Norin.

– I tillegg har vi økt fokuset på å få ut informasjon om aktiviteter og arrangementer på engelsk. Dette gjelder derimot ikke bare UiA, men krever også en innsats fra de øvrige studentaktivitetene.

Debatten er langt fra over og det varsles en lang prosess før man kan enes om noe konkret. STA anerkjenner ESN Agder sitt arbeid, og tror at en sammenslåing kan gjøre at de to samarbeider og lærer av hverandre.

– STA og Studentparlamentet mener at man skal slå disse to fadderordningene sammen. Så må vi sette oss ned for å se hvordan vi kan løse det på en best mulig måte med alle involverte, sier Bakken.

– Så ESN Agder vil bli involvert i prosessen?

– Ja, absolutt. ESN Agder er en av de største og aktive studentforeningene vi har. Det arbeidet de gjøre er veldig viktig. Forhåpentligvis kan fadderordningen lære av det arbeidet som ESN Agder gjør, fortsetter nestlederen i STA.

Føler seg ikke involvert

Norin setter spørsmålstegn ved om Studentparlamentet har satt seg godt nok inn i saken før strategidokumentet ble vedtatt. ESN Agder mener selv de ikke har fått sjansen til å komme med sine synspunkter til Studentparlamentet.

– God bakgrunnsinformasjon er veldig viktig for at Studentparlamentet skal kunne fatte rett beslutning. Det er vel kanskje der man kan stille spørsmål ved om man i det hele tatt har skjønt at det er såpass store forskjeller mellom organisasjonene, forteller Norin.

– Burde Studentparlamentet ha satt seg bedre inn i saken?

– Det er ingen som har henvendt seg til oss for å spørre om hvordan dette vil fungere i praksis. En grundig kartlegging av hvordan vi arbeider, og en fremstilling av dette, ville gitt Studentparlamentet et bedre beslutningsgrunnlag, avslutter hun.

Les resten av mai-magasinet her.

 

 

Tekst: Christian Aarstad
Foto: Sondre Transeth

Forfatter

, , ,
Latest Posts from Unikum

1 Comment

  1. […] [ 18.05.2018 11:02 ] Vil slå sammen Fadderstyret og ESN Nyheter […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.