I likhet med en rekke andre studentaktiviteter ønsker ikke Unikum å besudle våre gensere med Velferdstingets (VTs) logo.

Velferdstinget ser på muligheten for å øke oppmerksomheten rundt eget organ, og gjøre studenter mer bevisst på hvor midlene kommer fra. Et av tiltakene som diskuteres er at alle som får midler fra VT må bære Velferdstingets logo på deres drakter og uniformer.

Da saken ble behandlet ved forrige VT-møtet, sendte de seks tilstedeværende medlemmene saken i retur. Det vil si at de bestemte seg for å vente med å bestemme seg. På den måten kan mer informasjon og flere meninger innhentes.

Matias Smørvik, ansvarlig redaktør i Unikum

Ikke overraskende vekte forslaget sterke reaksjoner da den ble kjent for aktivitetene og foreningene to dager før møtet fant sted. I tur og orden ga mannskoret Quantum, Stiften, Justitus, Systematicus, Lady Klukk, Blæsen, Start UiA, Indøk Sør, Studentaksjonen, Beta og studentavisen Unikum et tydelig nei.

Reaksjonen er forståelig fordi ingen ønsker å påtvinges å bære et symbol de ikke tidligere har båret. Særlig gjelder dette aktiviteter som stolt ikler seg snippkjoler, blazere og pene uniformer hvor det estetiske kan få seg et ordentlig trøkk dersom en rosa “V” finner veien til deres plagg.

For Unikums del handler vårt standpunkt om at vi ønsker å ivareta vår autonomitet og vår uavhengighet fra studiemiljøets mange institusjoner. Som studentavis er det både vår rett og vår plikt å drive kritisk, undersøkende journalistikk rundt de avgjørelsene som preger studenter. I det øyeblikket noen oppfatter oss som styrt av våre inntektskilder, svekkes også vår troverdighet ut blant studentene. For meg virker det å gå med en VT-logo på brystet like unaturlig som at Aftenpostens journalister skulle gått med “Den norske regjering” fordi de som avis mottar gode momsvilkår.

Nå er det ikke unaturlig at det knyttes vilkår til økonomisk støtte. Noe også den eneste positive aktiviteten, Kristiansand studentidrettslag, påpekte da de fikk talerett i saken. Ved flere studiesteder i Norge gjennomføres lignende regelverk helt uproblematisk. Det er liten tvil om at VT ville vært tjent med bedre markedsføring. Deres logo på flere hundre drakter og uniformer ville sånn sett slått positivt ut.

Jeg håper VT ser på andre muligheter for å styrke sin posisjon og synbarhet. For eksempel gjennom økt åpenhet, sosiale medier, bedre kommunikasjon, stands i Vrimle og økt tilstedeværelse i media.

Vi følger utviklingen i saken spent. Samtidig oppfordrer vi alle aktiviteter og linjeforeninger på Agder om å gjøre seg opp en mening før det kanskje er for sent å bli hørt.

Forfatter

Latest Posts from Unikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.